Wednesday, November 22, 2006

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο. Β. Γ

"Είναι η γεωργία χωρίς χημικά. Είναι ένας απλός και ξεκάθαρος ορισμός. Αλλά σαφώς δεν είναι ορθός. Γιατί τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στην Ο. Β. Γ. είτε είναι η κοπριά, είτε οι κομπόστες, είτε η χλωρά λίπανση αποτελούνται από χημικές ενώσεις.Όπως και οι φυτοπροστατευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην Ο. Β. Γ που επιτρέπονται μέσα από τον κανονισμό 2092/91 και αυτές αποτελούνται από χημικές ενώσεις. Συνεπώς χρησιμοποιούνται χημικές ενώσεις στην Ο. Β. Γ. έχει ακουστεί επίσης, ότι είναι η γεωργία που χρησιμοποιούνται οργανικά λιπάσματα για προστασία του περιβάλλοντος. Και αυτό είναι κατά ένα μέρος αληθινό.

To θέμα της Ο. Β. Γ ξεκίνησε από την υψηλή χρήση συνθετικών χημικών λιπασμάτων στις Βόρειες χώρες της Ευρώπης. Η υψηλή χρήση τέτοιων λιπασμάτων, ιδιαίτερα η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων, σε συνδυασμό με τις κλιματικές συνθήκες (υψηλές βροχοπτώσεις που επικρατούν στις περιοχές αυτές) είχε ως αποτέλεσμα να έχομε έκπλυση των νιτρικών στα υπόγεια νερά, τα οποία στη συνέχεια βρίσκονται είτε στο πόσιμο νερό είτε στο νερό άρδευσης με συνέπειες στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Στη συνέχεια οι παραγωγοί αναζήτησαν άλλους τρόπους για να καλλιεργούν μειώνοντας παράλληλα τη ρύπανση που προέρχεται από τα νιτρικά. Χρησιμοποίησαν εναλλακτικές μορφές γεωργίας. Μια από αυτές είναι και η Ο. Β. Γ. Όμως το πρόβλημα παραμένει αν χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες κοπριάς, κομπόστες η χλωρά λίπανση. Το πρόβλημα με τα νιτρικά παραμένει δεν έχει ακόμη επιλυθεί και υπάρχει ακόμη μέσα από τη χρήση εναλλακτικών μορφών γεωργίας. Η έρευνα προσπαθεί να βρει λύσεις.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία τι λίπασμα χρησιμοποιούμε, γιατί δεν ενδιαφέρει η πηγή που προέρχεται το άζωτο Δηλ. αν το άζωτο προέρχεται από βιολογικό λίπασμα είναι κατάλληλο ενώ αν προέρχεται από χημικά συντιθέμενο δεν είναι. Το φυτά το απορροφούν, γιατί το χρειάζονται, η από τη μια μορφή είτα από την άλλη. Με τα οργανικά λιπάσματα εμπλουτίζεται το έδαφος με οργανική ουσία που δεν γίνεται με τα χημικά λιπάσματα. Αυξάνοντας την οργανική ουσία στο έδαφος βελτιώνονται οι ιδιότητές του, έχομε καλύτερο αερισμό, καλύτερη κυκλοφορία νερού επίσης προμηθεύονται οι μικροοργανισμοί του εδάφους με ενέργεια δηλ τροφή. Επομένως η βιολογική δραστηριότητα του εδάφους γίνεται ακόμη καλύτερη. Τα Οργανικά λιπάσματα αποδομούνται σιγά – σιγά και τα θρεπτικά στοιχεία ελευθερώνονται στο περιβάλλον με χαμηλούς ρυθμούς και είναι διαθέσιμα στα φυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πράγμα που δεν συμβαίνει με τα χημικώς συντιθέμενα λιπάσματα.

Συμπερασματικά η Ο. Β. Γ είναι γεωργία χωρίς συνθετικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα και ρυθμιστικές ουσίες δηλ. είναι γεωργία που συνδυάζει την παραδοσιακή γνώση με νέες τεχνικές και βασίζεται σε ένα μικτό γεωργικό σύστημα και εναρμονίζει τη ζωική με τη φυτική παραγωγή.

Η Ο. Β. Γ είναι δύσκολο να εφαρμοστεί για τα ελληνικά δεδομένα λόγω της νοοτροπίας των ελλήνων παραγωγών που δύσκολα αλλάζουν συνήθειες. Παρ όλα αυτά στη μετατροπή των συμβατικών αγροκτημάτων σε αγροκτήματα Ο. Β. Γ βοήθησαν οι κοιν. επιδοτήσεις που δόθηκαν μέσα από τον ΚΑΝ. 2078/92 και σε παραγωγούς που ασκούσαν γεωργικές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον . Μέσα σε αυτές τις πρακτικές είναι και η Ο. Β. Γ.
Στην Ο. Β. Γ έχομε μικρή παραγωγή σε σχέση με τη συμβατική. Αν μετατραπούν όλες οι εκτάσεις σε Ο. Β. Γ. θα πεινάσει πολύς κόσμος.
Η Ο. Β. Γ είναι μια μορφή γεωργίας που μπορεί να εφαρμοστεί σε περιοχές που έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το διατροφικό πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με την Ο. Β. Γ.

Στην Ο. Β. Γ. δεν καλλιεργούνται γενετικά τροποποιημένα φυτά επομενως δεν υπάρχει κίνδυνος «γενετικής μόλυνσης». Στην Ο. Β. Γ. δεν επιτρέπεται ακόμη η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων φυτών.

Τέλος στην Ελλάδα οι βιοκαλλιεργητές έχουν ένα αρκετά υψηλό μορφωτικό επίπεδο που σημαίνει ότι ξέρουν που να ψάξουν και πώς να ρωτήσουν για να πάρουν απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν. Έχουν πρόσβαση στο Ιντερνετ , ενημερώνονται από συναντήσεις που γίνονται για θέματα Ο. Β. Γ αλλά και από τους οργανισμούς πιστοποίησης".

"Απόσπασμα από την εργασία Γ Γυμνασίου,
στο μάθημα της Βιολογίας των
Εκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδη"


LINKS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Labels:

Friday, November 17, 2006

THE BLOOD of love...

THE BLOOD of love has robed me in purple
And joys never seen have covered in shade
I’ ve become corroded in the south wind of humankind
Mother far away, my Everlasting Rose.

On the open sea lay in wait for me
With triple – masted men-of-war they bombarded me,
My sin that I too had a love of my own
Mother far away, my Everlasting Rose.

Once in July large eyes half opened,
deep down my entrails, to light up
The virgin life for a single moment
Mother far away, my Everlasting Rose.
THE AXION ESTI
ODYSSEUS ELYTIS

Labels:

Sunday, November 05, 2006

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο καπνός των τσιγάρων βλάπτει την υγεία των καπνιστών (και των παθητικών καπνιστών) και παρά τις τεκμηριωμένες επιστημονικά απόψεις για τις βλάβες που προκαλεί τόσο οι καπνιστές όσο και αρκετοί ερευνητές δεν έχουν ακόμη πειστεί.

Οι καπνιστές:
ισχυρίζονται ότι:
- το τσιγάρο κάνει πιο ήπιες τις αγχολυτικές καταστάσεις
- οι καπνίζοντες απολαμβάνουν στιγμές απόλαυσης
- αποτελεί διέξοδο σε καταστάσεις μοναξιάς και απόγνωσης
- βελτιώνει τη μνήμη και την ικανότητα συγκέντρωσης
- δημιουργεί μεγαλύτερη άνεση στις κοινωνικές σχέσεις
- αδυνατούν να κόψουν το τσιγάρο χωρίς να ξέρουν τους λόγους γιατί

ομιλούν:
για αντιλήψεις racism με τον αποκλεισμό τους να καπνίζουν σε ορισμένους χώρους, να τιμωρούνται (παραβαίνοντας τη σχετική νομοθεσία) και με το να υφίστανται διακρίσεις κατά την εργασία η στις ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι καπνοκαλλιεργητές υπερασπίζονται το κάπνισμα ανησυχούντες για μείωση του εισοδήματός τους και ιδιαίτερα μετά την κατάργηση των κοινοτικών οικ. ενισχύσεων

Οι καπνοβιομήχανοι
που έχουν τα ίδια επιχειρήματα, όπως παραπάνω αναφέρθηκαν, ανησυχούν ιδιαίτερα με τα μεγάλα ποσά που καλούνται να πληρώσουν ως αποζημιώσεις σε ανθρώπους που κέρδισαν δικαστικές αποφάσεις σε δίκες που κατηγορήθηκαν για βλάβες της υγείας των μηνυτών

- που φυσικά δεν ενδιαφέρονται τόσο για την υγεία των καπνιστών όσο για την επικίνδυνη θέση στην οποία θα περιερχόταν αν οι καπνιστές αποφάσιζαν να κόψουν το τσιγάρο.

LINKS

ΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ Ο ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

The insider

Labels:

Saturday, November 04, 2006

ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αν έχω καταλάβει καλά κάποιος άγνωστος στο γράφοντα εκδότης χρησιμοποίησε ψευδή στοιχεία η στοιχεία off the record με αποτέλεσμα ένας fellow blogger να χάσει τη δουλειά του.

Η απώλεια της εργασίας είναι τόσο σημαντικό θέμα όσο η διάλυση της οικογένειας και η απώλεια προσφιλούς προσώπου. Θεωρώ κατάπτυστη όποιαδήποτε ενέργεια είχε το αναφερόμενο αποτέλεσμα.

Ο Newman… είναι προσωπικότητα με «ισχυρό» γραπτό λόγο, καλλιτεχνικές ευαισθησίες και με ρηξικέλευθες απόψεις. Θ α πρέπει να ξέρει ότι κάθε εμπόδιο είναι για καλό.
Εχει την εκτίμησή μας και την συμπαράστασή μας