Wednesday, November 22, 2006

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο. Β. Γ

"Είναι η γεωργία χωρίς χημικά. Είναι ένας απλός και ξεκάθαρος ορισμός. Αλλά σαφώς δεν είναι ορθός. Γιατί τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στην Ο. Β. Γ. είτε είναι η κοπριά, είτε οι κομπόστες, είτε η χλωρά λίπανση αποτελούνται από χημικές ενώσεις.Όπως και οι φυτοπροστατευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην Ο. Β. Γ που επιτρέπονται μέσα από τον κανονισμό 2092/91 και αυτές αποτελούνται από χημικές ενώσεις. Συνεπώς χρησιμοποιούνται χημικές ενώσεις στην Ο. Β. Γ. έχει ακουστεί επίσης, ότι είναι η γεωργία που χρησιμοποιούνται οργανικά λιπάσματα για προστασία του περιβάλλοντος. Και αυτό είναι κατά ένα μέρος αληθινό.

To θέμα της Ο. Β. Γ ξεκίνησε από την υψηλή χρήση συνθετικών χημικών λιπασμάτων στις Βόρειες χώρες της Ευρώπης. Η υψηλή χρήση τέτοιων λιπασμάτων, ιδιαίτερα η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων, σε συνδυασμό με τις κλιματικές συνθήκες (υψηλές βροχοπτώσεις που επικρατούν στις περιοχές αυτές) είχε ως αποτέλεσμα να έχομε έκπλυση των νιτρικών στα υπόγεια νερά, τα οποία στη συνέχεια βρίσκονται είτε στο πόσιμο νερό είτε στο νερό άρδευσης με συνέπειες στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Στη συνέχεια οι παραγωγοί αναζήτησαν άλλους τρόπους για να καλλιεργούν μειώνοντας παράλληλα τη ρύπανση που προέρχεται από τα νιτρικά. Χρησιμοποίησαν εναλλακτικές μορφές γεωργίας. Μια από αυτές είναι και η Ο. Β. Γ. Όμως το πρόβλημα παραμένει αν χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες κοπριάς, κομπόστες η χλωρά λίπανση. Το πρόβλημα με τα νιτρικά παραμένει δεν έχει ακόμη επιλυθεί και υπάρχει ακόμη μέσα από τη χρήση εναλλακτικών μορφών γεωργίας. Η έρευνα προσπαθεί να βρει λύσεις.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία τι λίπασμα χρησιμοποιούμε, γιατί δεν ενδιαφέρει η πηγή που προέρχεται το άζωτο Δηλ. αν το άζωτο προέρχεται από βιολογικό λίπασμα είναι κατάλληλο ενώ αν προέρχεται από χημικά συντιθέμενο δεν είναι. Το φυτά το απορροφούν, γιατί το χρειάζονται, η από τη μια μορφή είτα από την άλλη. Με τα οργανικά λιπάσματα εμπλουτίζεται το έδαφος με οργανική ουσία που δεν γίνεται με τα χημικά λιπάσματα. Αυξάνοντας την οργανική ουσία στο έδαφος βελτιώνονται οι ιδιότητές του, έχομε καλύτερο αερισμό, καλύτερη κυκλοφορία νερού επίσης προμηθεύονται οι μικροοργανισμοί του εδάφους με ενέργεια δηλ τροφή. Επομένως η βιολογική δραστηριότητα του εδάφους γίνεται ακόμη καλύτερη. Τα Οργανικά λιπάσματα αποδομούνται σιγά – σιγά και τα θρεπτικά στοιχεία ελευθερώνονται στο περιβάλλον με χαμηλούς ρυθμούς και είναι διαθέσιμα στα φυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πράγμα που δεν συμβαίνει με τα χημικώς συντιθέμενα λιπάσματα.

Συμπερασματικά η Ο. Β. Γ είναι γεωργία χωρίς συνθετικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα και ρυθμιστικές ουσίες δηλ. είναι γεωργία που συνδυάζει την παραδοσιακή γνώση με νέες τεχνικές και βασίζεται σε ένα μικτό γεωργικό σύστημα και εναρμονίζει τη ζωική με τη φυτική παραγωγή.

Η Ο. Β. Γ είναι δύσκολο να εφαρμοστεί για τα ελληνικά δεδομένα λόγω της νοοτροπίας των ελλήνων παραγωγών που δύσκολα αλλάζουν συνήθειες. Παρ όλα αυτά στη μετατροπή των συμβατικών αγροκτημάτων σε αγροκτήματα Ο. Β. Γ βοήθησαν οι κοιν. επιδοτήσεις που δόθηκαν μέσα από τον ΚΑΝ. 2078/92 και σε παραγωγούς που ασκούσαν γεωργικές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον . Μέσα σε αυτές τις πρακτικές είναι και η Ο. Β. Γ.
Στην Ο. Β. Γ έχομε μικρή παραγωγή σε σχέση με τη συμβατική. Αν μετατραπούν όλες οι εκτάσεις σε Ο. Β. Γ. θα πεινάσει πολύς κόσμος.
Η Ο. Β. Γ είναι μια μορφή γεωργίας που μπορεί να εφαρμοστεί σε περιοχές που έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το διατροφικό πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με την Ο. Β. Γ.

Στην Ο. Β. Γ. δεν καλλιεργούνται γενετικά τροποποιημένα φυτά επομενως δεν υπάρχει κίνδυνος «γενετικής μόλυνσης». Στην Ο. Β. Γ. δεν επιτρέπεται ακόμη η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων φυτών.

Τέλος στην Ελλάδα οι βιοκαλλιεργητές έχουν ένα αρκετά υψηλό μορφωτικό επίπεδο που σημαίνει ότι ξέρουν που να ψάξουν και πώς να ρωτήσουν για να πάρουν απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν. Έχουν πρόσβαση στο Ιντερνετ , ενημερώνονται από συναντήσεις που γίνονται για θέματα Ο. Β. Γ αλλά και από τους οργανισμούς πιστοποίησης".

"Απόσπασμα από την εργασία Γ Γυμνασίου,
στο μάθημα της Βιολογίας των
Εκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδη"


LINKS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Labels:

2 Comments:

At 22 November, 2006 , Blogger ΤΑΣΟΣ said...

- Από την επιστημονική έρευνα προκύπτει ότι η ρύπανση του νερού από τα νιτρικά ιόντα οφείλεται κατά κύριο λόγο σε υπέρμετρη χρήση κοπριάς και λιπασμάτων

- Υπάρχουν και συνθετικά λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης

- Αρκετοί βιοκαλλιεργητές χρησιμοποιούν, παρανόμως φυσικά, όχι μόνο χημικώς συντιθέμενα γεωργικά φάρμακα αλλά πολλές φορές χρησιμοποιούν και μη εγκεκριμένα

- Οι φυσικώς συντιθέμενες φυτοπροστατευτικές ουσίες δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας, είναι παράνομες και ως εκ τούτου δεν είναι γνωστές οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον, παραγωγό, καταναλωτή και στην παραγωγή

- Σήμερα η βιολογική γεωργία είναι εμπορικό αντικείμενο μεγάλων εταιρειών με σκοπό την κερδοσκοπία. Ο αλτρουισμός των πρώτων βιοκαλλιεργητών δεν υπάρχει πια!!

 
At 29 November, 2006 , Blogger newManifesto said...

δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα βιλογικής γεωργίας

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home