Thursday, December 27, 2018

ΕΞΟΡΥΚΤΙΣΜΟΣ

Ο εξορυκτισμός:
- αυξάνει το ΑΕΠ, εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες, καταστρέφει το περιβάλλον και στις χώρες τη Λατινικής Αερικής καταστρέφει τις κοινότητες των ιθαγενών δημιουργώντας στρατιές αποκλεισμένων.
- απαιτεί τεράστια αντισταθμιστικά κοινωνικά προγράμματα.
-είναι διαδικασία κερδοσκοπική παρά παραγωγική, είναι καπιταλισμός της λεηλασίας.
- χρειάζεται ολιγάριθμο εξειδικευμένο προσωπικό, χωρίς ντόπιους καταναλωτές, γιατί το προϊόν καταναλώνεται σε άλλε ηπείρους.
- απαξιώνει την ανθρώπινη με ένα σύστημα εξειδικευμένων εργαζομένων που ζουν πολύ μακριά από τους τόπους εργασίας.
- παράγουν με μηχανήματα και σύγχρονη τεχνολογία που αντικαθιστά σε μεγάλο βαθμό την ανθρώπινη εργασία
- φτωχαίνει τις χώρες παραγωγής και πλουτίζει τις πολυεθνικές,
- η εξορυκτική βιομηχανία δεν πληρώνει φόρους (ελεύθερες ζώνες) η πληρώνει ελάχιστα και δύσκολα.

Δεν υπάρχει εξορυκτισμός χωρίς μια στρατηγική του κράτους να μετριάσει τη φτώχεια και τις αντιδράσεις που προκαλεί. Είναι ένας τρόπος να αποφύγει τη δυσαρέσκεια , οικονομική και οικολογική, που προκαλεί.

Χαλκιδική: Ελληνικός Χρυσός

Οι κάτοικοι διαφωνούν με την επένδυση γιατί:
1) Από την περιοχή των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, στο βουνό πάνω από τις Σκουριές, όπου υπάρχει αρχέγονο δάσος, το οποίο καταστρέφεται, υδροδοτούνται η Ιερισσός και τα γύρω χωριά.
2) δεν υπήρχε καμιά ουσιαστική ενημέρωση των κατοίκων.
3) τα φράγματα εναπόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων έχουν κατασκευαστεί πάνω και κοντά σε σεισμικό ρήγμα. Έχουν προσφύγει στο ΣΤΕ για διακοπή τη λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων - Καταλοίπων του Κοκκινόλακκα. Ο ΥΠΕ έχει δώσει δύο εξάμηνες παρατάσεις. Λειτουργεί με προσωρινές άδειες λειτουργίας.
4) Για τις συστηματικές παραβάσεις της νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών  όρων από την Ε.Χ. και την ανεξέλεγκτη εναπόθεση επικίνδυνων αποβλήτων που δεν καλύπτονται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση (Ολυμπιάδα, Στρατώνι).
Κύρια διαφωνούν με την επέκταση της εξορυκτικής δραστηριότητας αλλά και γιατί η εξορυκτική δραστηριότητα, η αποψίλωση των δασών, οι γεωτρήσεις, η χρήση εκρηκτικών αποδιοργανώνει τα οικοσυστήματα της περιοχής.

Δυτική Ελλάδα: εξόρυξη υδρογονανθράκων

Δημιουργούνται οι πρώτες αντιδράσεις κατοίκων περιοχών τη Δ. Ελλάδος.
Εκφράζουν την ανησυχία τους:
- για έξαρση της σεισμικής δραστηριότητας από γεωτρήσεις σε μια σεισμογόνο περιοχή,
- για την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, παραγωγικής γης και για τις επιπτώσεις στον τουρισμό από εγκαταστάσεις στην ξηρά και στη θάλασσα (δρόμοι, δεξαμενές, αγωγοί, πλατφόρμες κ. ά.)
- για την καταστροφή θαλάσσιων ειδών και ακτών από διαρροή και ρύπανση.
Αμφισβητούν αν θα υπάρξει ωφέλεια και αν υπάρξει θα είναι μη αξιολογήσιμη για τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα όπως συμβαίνει και σε άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες.    

Την 1/6/2018 οργανώθηκε στα Ιωάννινα συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας κατά της έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ήπειρο από την κοινοπραξία
RepsolEnergean. Κατήγγειλαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για απόκρυψη των κινδύνων. Υπήρχαν αντιπροσωπείες από τις πρωτοβουλίες και των 4 νομών της Ηπείρου και υποστήριξη από πολλές οργανώσεις.
Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home