Sunday, August 27, 2017

ΣΗΜΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ


A)


- Ανάπτυξη ατομικών δικαιωμάτων (17ος  αιώνας),
Συνδέονται με την ελευθερία του ατόμου (προσωπική ελευθερία, ελευθερία έκφρασης, σκέψης, πίστης, απονομή δικαιοσύνης κ. άλ.)

- Πολιτικά δικαιώματα (19ος και 20ος αιώνας)
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, τα δικαιώματα «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι».

- Κοινωνικά δικαιώματα (20ος αιώνας),
το δικαίωμα στην ευημερία και τις ευεργετικές επιπτώσεις των ανακαλύψεων του παγκόσμιου πολιτισμού,

- Πολιτισμικά δικαιώματα,
το δικαίωμα στη διαφορά παράλληλα με το σύνολο των δικαικαιωμάτων και των υποχρεώσεων από τη συμμετοχή του ατόμου σε μια σύγχρονη κοινωνία.

Β)

Πρώτη βιομηχανική επανάσταη τέλος 18ου αιώνα: εκμηχάνιση της παραγωγής.

Δεύτερη βιομηχανική επανάσταση τέλος 19ου αιώνα: ηλεκτρική ενέργεια,μαζική παραγωγή.

Τρίτη βιομηχανική επανάσταση τέλος 19ου αιώνα: χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, αυτοματοποιηση της παραγωγής.
...
...
...
.
.
.Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση:αυτοματισμοί, ρομπότ, τεχνητή νοημοσύνη.


Γ)

- Δουλοκτησία.
Ο πρώτος, ταξικός, κοινωνικός, οικονομικός σχηματισμος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Προσδιοριζόταν απο τη σχέση δούλου- δουλοκτήτη. Η ταξική αντίθεση δεν ήταν ανάμεσα στον αριστοκράτη και στον απλό λαό αρχικά αλλά ανάμεσα στους δούλους και τους ελεύθερους.αργότερα εμφανιστηκαν και συγκρούσεις ανάμεσα στους ελεύθερους λογο ιδιοκτησιακών ανισοτήτων. 
Η κοινωνία ήταν οργανωμένη σε κράτη - πόλεις.

- Φεουδαρχία - φεουδαλική περίοδος
Δημιουργήθηκαν νέες τάξεις και νέος πολιτισμός. Κύριο χαρακτηριστικό η θεολογία που υπέταξε όλες της άλλες μορφές (ιδεολογία, φιλοσοφία, πολιτική, κ. άλ.). Οι επIστήμε, όπου υπήρχαν, έπρεπε να επιβεβαιωθούν από το αλάνθαστο της θεολογίας. Οι θρησκείες και η θεολογία καθόριζαν την πνευματική ζωή.

Στο φεουδαρχικό καθεστώς (18ος αιών και μετά) οι άνθρωποι γεννιόντουσαν σε συγκεκριμένες τάξεις και παρέμειναν σ΄ αυτές για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Ο Κορδάτος χαρακτήριζε τους Κοτζαμπάσηδες, τους Κοτζαμπάσηδες και την Εκκλησία ως φεουδαρχική αριστοκρατία. Υποστήριζε ότι τοποθετήθηκαν εναντίον της Επανάστασης . Θεωρούσε ότι η αγροτική τάξη δεν είχε συγκροτηθεί και αντιμετωπιζόταν ως όργανο της αστικής τάξης. Η Ελληνική Επανάσταση κατά τον Κορδάτο ήταν αποκλειστκά έργο της αστικής τάξης.
Ο Ζεύγος (εξέφραζε τη θέση του ΚΚΕ) ισχυριζόταν ότι ο τουρκικός φεουδαρχισμός δημιούργησε για τους Έλληνες μια σειρά προβλήματα προς λύση δηλ. προβλήματα αστικοδημοκρατικής φύσης όπως το αγροτικό, το γλωσσικό, της εθνικής απελευθέρωσης κ. άλ. Στις επίλυση αυτών των προβλημάτων δεν πρωτοστάτησαν οι αστοί αλλά οι λαϊκές μάζες. Οι αγρότες διαμόρφωσαν την κύρια επαναστατική δύναμη αφού το αγροτικό πρόβλημα ήταν το περισσότερο οξυμμένο. Η πάλη ενάντια στους τούρκους ή Έλληνες καταπιεστές τους καθώς και εναντίον του κλήρου είχε αρχίσει πριν την Επανάσταση και είχε αποκτήσει μαζικό χαρακτήρα με το «κίνημα των Κλεφτών».

- Καπιταλισμός .
Ανταγωνιστικη σχέση μεταξύ κεφαλαίου και μισθωτής εργασίας δηλ. ανάμεσα στην εργατική και αστική τάξη.
Νέες παραγωγικές σχέσεις, νέος πολιτισμός.
Ουμανισμός πρώιμο αστικό κίνημα που στρεφόταν κατά της θεολογία και των επιστημών. Η ανάπτυξη των επιστημών ήταν απαραίτητα για να αναπτυχθεί η παραγωγή.
Ουμανισμός - ανθρωπισμός (15ος αιών) κατάργηση φεουδαλισμού απο τους αστούς.
Αγρότες και εργάτες στήριξαν τους μελλοντικούς τους δυνάστες.
Αντικαπιταλιστικός ουμανισμός (19ος αιών) ένταση ταξικής πάλης αστών και εργατικης τάξης.
Πρωταρχικό στάδιο: 1)κυριαρχεί το μη παραγωγικο εμπόριο (περίοδος εμποροκρατίας), 2) κυριαρχεί το βιομηχανικό κεφάλαιο (περίοδος ελεύθερου ανταγωνισμού), 3) κυριαρχία χρηματιστηριακού κεφαλαίου

Διευρύνεται ο τομέας των υπηρεσιών.
Δημιουργούνται σχέσεις εξάρτησης μητρόπολης και περιφέρειας.
Παραγωγή υπεραξίας, αποκτηση κέρδους, ύπαρξη κράτους.
Δεν μπορεί να υπάρξει καπιταλισμός χωρίς κράτος, εκμετάλλευση ανθρώπινης εργασίας και φυσικών πόρων και χωρίς κατανάλωση. 

- Ιμπεριαλισμός.

 - …

Κάθε περίοδος:
- χαρακτηρίζεται απο τις παραγωγικές σχέσεις (τρόπος παραγωγής) της κοινωνίας,
- αποτελει μεταβατικό στάδιο κοινωνικής εξέλιξης,
- η ελληνιστική περίοδος απαιτούσε αύξηση των δούλων (εκστρατεί Μ. Αλεξάνδρου).

Δ)

Εξέλιξη συνταγμάτων.

Ε)

Τα συνεχώς μειούμενα ποσοστά κέρδους και ή αύξηση της εργασίας παγκόσμια.


Oi κοινωνικές εξελίξεις (4) δεν είναι πάντοτε ήπιες.
Ενδεχόμενο πυρηνικό ολοκαύτωμα (1), η κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου (2), η σπατάλη και η εξάντληση των φυσικών αποθεμάτων (3), η κάθε μορφής ρύπανση (μολυσματική - χημική  - ραδιενεργός κ. άλ.) η παγκόσμια φτώχεια και οι ακραίες ανισότητες , η μετανάστευση και ιδιαίτερα η περιβαλλοντικλη μετανάστευση,

μπορεί να προκαλέσουν και ανατροπές"Η συσσώρευση πλούτου σε λίγα χέρια (1% των πλουσίων ανθρώπων έχει στα χέρια του το 50% του πλούτου του πλανήτη" ΤΑ ΝΕΑ 15/11/2017
Διερωτώμεθα τι κοινωνία θέλουν αυτοί που εκμεταλλεύονται ανθρώπους και φυσικούς πόρους. 

Δεν αντιλαμβάνονται ότι ο πλανήτης βρίσκεται στα όρια του συναγερμού?

Ως κινητήριες δυνάμεις κοινωνικών εξελίξεων μπορούν να αναφερθούν:
- η ενίσχυση και η ανάπτυξη των κοινωνικών κινημάτων,
- οι εξεγέρσεις,
-


(1) ΗΠΑ και Ρωσία παρά το ότι συμφώνησαν στον περιορισμό των πυρηνικών όπλων δαπανούν μεγάλα ποσά γιά τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων. Σημειώνεται α ) η κατοχή πυρηνικής βόμβας από την Ινδία και το Πακιστάν,πιθανόν τη Β. Κορέα αλλά και η δυνατότητα που έχουν ορισμένες χώρες να κατασκευάσουν (Ιράν, Aίγυπτος, Τουρκία κ. άλ.)  και β) η ραδιενέργεια δεν έχει σύνορα.
Ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα θα σημάνει το τέλος της ανρώπινης ζωής.
Πέραν τούτων μεγάλη απειλή αποτελούν:
α) τα οπλικά συστήματα που φέρουν πυρηνικές κεφαλές,

β) τα πυρηνικά απόβλητα (κανένας δεν ξέρει πότε εξαντλείται η ραδιενεργός ισχύς τους),
γ) οι πυρηνικοί αντιδραστήρες ( το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας της Γαλλίας παράγεται από τπυρηνικούς αντιδραστήρες, η Γερμανία, η Ιταλια, Σουηδία, Φιλανδία κ. άλ.επίσης έχουν αρχίσει και σχεδιάζουν την επέκταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειυας με τον ίδιο τρόπο),
δ) τα πυρηνικά ατυχήματα
:
1) Ουκρανία, Απρίλιος 1986: σε 36 δευτερόλεπτα χάθηκε ο έλεγχος του πυρηνικού αντιδραστήρια γιατί ο τέθηκαν εκτός λειτουργίας τα συστήματα ασφαλείας για να γίνει κάποιο πείραμα για την ασφάλεια λειτουργίας του. Οι αφελείς δεν σκέφτηκαν ότι με τα συστήματα προειδοποίησης και ασφάλειας εκτός δεν μπορούσαν να κάνουν έλεγχο με αποτέλεσμα να πέσει η στάθμη του νερού, 150 τόνοι καύσιμο έλιωσε και η λάβα που προέκυψε έλιωσε το μεταλλικό περίβλημα, η στέγη βάρους 1000 τόνων κατέρρευσε, ο αντιδραστήρας ανατινάχτηκε και η ραδιενέργεια (ιώδιο 131 και άλλα ραδιενεργά στιχεία) που διέρρευσε ήταν δεκαπλάσια του ανωτάτου ορίου. Ο αριθμός των θυμάτων δεν έγινε ποτέ γνωστός (2 επιτόπου, 29 πυροσβέστες που βρέθηκαν εκεί λιγες ώρες μετά και επιβάρυνση της υγείας εκατοντάδων χιλ. ανθρώπων).
2)
Γαλλία, Φλεβάρης 2017: «Υπήρξε σοβαρή τεχνική βλάβη αλλά αυτό δεν είναι πυρηνικό ατύχημα» γιατί η έκρηξη σημειώθηκε «εκτός της πυρηνικής ζώνης».  ΑFP
Όμως ο πυρηνικός αντιδραστήρας έκλεισε, υπήρξαν 5 τραυματίες και δεν υπήρξε καμιά αναφορά για διασπορά ραδιενεργών στοιχείων.
(2) Η φύση, όπως και η εργασία, μετατρέπεται σε εμπόρευμα στην περίοδο του καπιταλισμού.
Tα ακραία καιρικά φαινόμενα, συμβαίνουν συχνότερα, η έντασή τους είναι αυξανόμενη και οι καταστροφές μεγαλύτερες και περισσότερες.
Τυφώνες:
Μαρία, 9/2017 Πουέρτο Ρίκο,
Ίρμα, 9/2017,Καραιβική, Πουέρτο Ρίκο, Δομικανική Δημοκρατία, Αιτή, Κούβα, Φλόριντα - 5,
Χάρβει, 8/2017, Τέχας - 4,
Σάντι, 10/2012, Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσει - 3,
Αικ, 9/2008, Τέξας, Αρκάνσας, Λοιζιάνα - 4,
Ρίτα, 9/2005 Τέξας, Λουζιάνα - 5,
Κατρίνα, 8/2005, Φλοριντα, Λοιζιάνα, Αλαμπάμα - 5,
Ιβάν 9/2004, Φλοριντα, Αλαμπάμα - 5,
Άντριου, 8/1992, Λουιζιάν, Φλόριντα - 4,
Μπόλα, 11/1970, Μπγκλαντές (1.000.000 νεκροί),
Σαν Φιλιπε,1928, Πουέρτο Ρίκο,
Αλισον, 2001, Τέξας,


(3) Οι διαθέσιμοι υδάτινοι πόροι μειώνονται, οι βροχές γίνονται καταρρρακτώδεις, τα νερά απορρέουν και δεν εμπλουτίζουν τις υπόγειες δεξαμενές. Η απειλη της λεψυδρίας είναι υπαρκτή.
Το νερό μετατρέπεται σε εμπόρευμα και οι ΔΕΥΑ σε κερδοσκοπικούς οργανισμούς, με αυξήσεις τιμών , από διαχειριστές ενός δημόσου αγαθού.
Ανάλογη θα είναι και η αντιμετώπιση του νερού άρδευσης.

Μείωση καλλιεργήσιμης γής λόγο ερημοποίησησης και πλυμμυρικών φαινομένων (άνοδος της επιφάνειας της θάλασσας).

Φθίνοντα αποθέματα τροφίμων και αλιευμάτων.

"Τα ορυκτά καύσιμα εξαντλούνται σε μερικές 10-ετιες.
"Μέσα σε 25 χρόνια εξαφανίστηκαν 1,2 δις στρμ. δασικών εκτάσεων, ο αριθμός πουλιών, θηλαστικών, ερπετών, και ψαριών μειώθηκε κατά 29%, η ποσότητα προσβάσιμου πόσιμου νερού μειώθηκε κατά 25%, η επιφάνεια των νεκρών ζωνών των ωκεανών, όπου το οξυγόνο9 έχει σχεδόν εξαφανιστεί, αυξήθηκαν κατά 75%".  
ΤΑ ΝΕΑ 14/11/2017

4) Η εξελθκτικη θεωρία του Δαρβίνου, μαζί με τη γέννηση της γενετικής - Μέντελ συνέβαλε στην καλυτερη κατανόηση της ζωή και της κοινωνίας.
Ο Άγγλο Σπένσερ (1820 - 1903) παρακολοουθούσε τον κόσμο υπό το πρίσμα της εξέλιξης. Πιστεύει ότι όλα τα πεδία τη πραγματικότητας (κόσμος, κοινωνία, άνθρωπο) βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home