Monday, March 03, 2014

H ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΔΟΣΙΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ

 Άρχισε την 21/2/1945, τελείωσε την 3/5/1945. Δηλ. διήρκησε 100 ημέρες.
Με τη μα αρ. 6 Συνταχτική Πράξη της 20/1/1945, επί κυβερνήσεως Πλαστήρα, καταρτίστηκε το κατηγορητήριο.
Αφορούσε περιορισμένο αριθμό δοσίλογων.
Η δίκη άρχισε όταν το κίνημα της Εθνικής Αντίστασης βρισκόταν σε υποχώρηση και είχε βγει ηττημένο από τα Δεκεμβριανά. Σκοπός της δίκης ήταν η ουσιαστική αθώωσή τους, να τους γλυτώσουν δηλ. από την αγχόνη αλλά και για να δώσει αμνηστεία η αντιδραστική δεξιά στο ίδιο τον εαυτό της.

Ήταν μια δίκη παρωδία γιατί:
- Απέκλεισε από την Πολιτική Αγωγή τις οργανώσεις της Εθνικής Αντίστασης.
- Ορίστηκαν κατά πλειοψηφία οι τακτικοί δικαστές (έξι -6) επειδή τα αδικήματα των κατηγορουμένων δεν θεωρήθηκαν πολιτικά αλλά Κοινού Ποινικού Δικαίου. Τρεις (3) λαϊκοί δικαστές επελέγησαν και  ορίστηκαν υπό ορισμένες προϋποθέσεις που απέκλειαν συμμετοχή πολιτών που προέρχονταν από ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. 
- Δεν προβλεπόταν διαδικασίες γρήγορης σύλληψης και τιμωρίας των προδοτών και συνεργατών των κατακτητών.
- Οι μάρτυρες κατηγορίας, που κλήθηκαν από τον Εισαγγελέα, περιορίστηκαν σε ορισμένους πανεπιστημιακούς η πολιτικούς. Οι περισσότεροι δεν είχαν πάρει μέρος στην Εθνική Αντίσταση. Αποκλείστηκαν επίσης συγγενείς θυμάτων από τη δράση των δοσίλογων  και των συνεργατών τους αλλά και συμμετέχοντες στην Εθνική Αντίσταση. Μερικοί δε εξ αυτών (Κύρκος, Μυλωνάς, Τριανταφυλλόπουλος, Ρωμανός, κ. άλ.) προπηλακίστηκαν και διαπομπεύτηκαν.
- Η Συντακτική Πράξη ίσχυε υπό την αίρεση της Συνταχτικής Εθνοσυνέλευσης που επρόκειτο να συγκληθεί και θα τους εξασφάλιζε από την ποινή του θανάτου. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κολυβά: "ότι αποκλείεται η εκτέλεση τυχόν επιβληθησομένης θανατικής ποινής»

Κατά τη δίκη αποκαλύφτηκε:
- ότι το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού κόσμου δεν απείχε απλώς από την Εθνική Αντίσταση αλλά και πολέμησε τις οργανώσεις της με όλα τα μέσα αλλά και σε στενή συνεργασία με τους κουίσλιγκ.
- παρά τη σκηνοθέτησή της, το μέγεθος της προδοσίας εις βάρος του έθνους ήταν τέτοιο που δεν μπόρεσε να κρυφτεί. Οι κουίσλιγκ ήταν ετεροκίνητοι και εξαρτημένοι από συμφέροντα μιας οικονομοπολιτικής, παρασιτικής και φαυλοκρατικής αντίδρασης με επικεφαλής το μοναρχοφασισμό και τον Γκλύξμπουργκ.  
- η συνεργασία των κουίσλιγκ με τα Τάγματα Ασφαλείας και τους κατακτητές ( που μαζί ίδρυσαν, εξόπλισαν και χρηματοδότησαν)  με σκοπό να κτυπηθεί και να αμαυρωθεί η Εθνική Αντίσταση.
To κατηγορητήριο:
α)Γ. Τσολάκογλου,
Γ. Λογοθετόπουλος και
Ι. Ράλλης,
κατηγορήθηκαν:
ότι κατά τα χρονικά διαστήματα που διετέλεσαν αλληλοδιάδοχα πρωθυπουργοί «εκ προθέσεως προς εξυπηρέτηση του εχθρού ανέλαβον τον σχηματισμόν κυβερνήσεως και την προεδρίαν αυτής τη συγκαταθέσει των εχθρών της Πατρίδος Γερμανών και Ιταλών".
β) ότι τόσο αυτοί όσο και οι υπουργοί τους «εγένοντο συνειδητά όργανα του εχθρού προς διάδοσιν της προπαγάνδας του εξαίροντας το έργον του κατακτητού και προκαλούντες την ηττοπάθειαν παρά τω Ελληνικό Λαό και την περιφρόνησιν του Εθνικού και Συμμαχικού αγώνος διά δημοσίων ομιλιών, ραδιοφωνικών εκπομπών, άρθρων, δημοσιευμάτων εις ημερησίας εφημερίδας, οργανώσεως διαλέξεων και διά της εν γένει πολιτικής των».
γ) ότι κατά τη διάρκεια της κατοχής «εκ προθέσεως και εκουσίως συνέτρεξαν τον εχθρόν διά της διαθέσεων των απαιτουμένων χρημάτων, τροφίμων και ανδρών, όπως συνεχίσει εντός και εκτός της Ελλάδος την κατ΄ αυτής και των συμμάχων της πόλεμον».
δ) ότι οι
Γ. Τσολάκογλου,
Γ. Μπάκος,
Σ. Μουτούσης,
Κ. Κατσιμήτρος,
Ν. Μάρκου,
Π. Δεμέστιχας και
Λ. Ρουσόπουλος,
κατά το χρονικό διάστημα από 18-21/4/1941 στην Ήπειρο «διαρκούντος του μετά της Ιταλίας και Γερμανίας πολέμου της Ελλάδος 1) στρατιωτικοί όντες και δη στρατηγοί διοικηταί σωμάτων στρατού και Μεραρχιών, παρά την εντολήν ήν έλαβαν παρά του αρχηγού του στρατού να συνεχίσουν τον αγώνα, εγκατέλειπον την θέσιν των ενώπιον του εχθρού.
2) τυγχάνοντες στρατηγοί και διοικηταί ενόπλου στρατεύματος εις ανοικτόν τόπον, διαπραγματεύθησαν μετά του εχθρού την σύναψιν ανακωχής, συνθηκολογήσαντες μετ΄ αυτού, χωρίς προηγουμένως να εκπληρώσουν παν ότι το καθήκον και η στρατιωτική τιμή υπηγόρευεν αυτοίς, εκ της τοιαύτης δε συνθηκολογήσεως κατέθεσε τα όπλα το υπό την διοίκησιν αυτών στράτευμα».

ε) ότι ο Ράλλης και οι υπουργοί του:
Κ. Πουρνάρας,
Α. Ταβουλάρης,
Μ. Λούβαρις,
Ε. Τσιρονίκος,
Α. Γέροντας,
Ι. Γρηγοράκης,
Γ. Παμπούκας,
Β. Καραπάνος,
Β. Διαλέτης,
Ν. Καλύβας (είχε ήδη εκτελεστεί στις 17/1/1943 ενώ έβγαινε απο το σπίτι του),
Ε. Κανακουσακης,
Δ. Μπακογιάννης,
Α. Τσιριγώτης,
Γ. Πηρουνάκης,
Ι. Παπαδάκης και
Β.Συμεωνίδης,
κατά το διάστημα που κατείχαν τα αξιώματα αυτά «προέβησαν σε πράξεις βίας τη συμπράξει των οργάνων του στρατού κατοχής εις βάρος των Ελλήνων και συμμάχων ένεκα της δράσεως των αγωνιζομένων κατά του εχθρού, συγκροτήσαντες στρατιωτικής δύναμιν επιλεγομένην Τάγματα Ασφαλείας ην και εξώπλισαν, διά των χορηγηθέντων υπό των αρχών κατοχής όπλων, εκ της συμπράξεως δε ταύτης επήλθον θάνατοι Ελλήνων και συμμάχων, ούτο δε διήγειρον εμφύλιον πόλεμον και προς διέγερσιν αυτού ώπλισαν τους πολίτας καταλλήλως».

Το κατηγορητήριο δείχνει το μέγεθος της προδοσίας που διαπράχθηκε από τους κατηγορούμενους εις βάρος του Έθνους ιδιαίτερα με τη συνθηκολόγηση. Δεν τονίζει όμως ιδιαίτερα τις συνέπειες της. Βοήθησε τους φασίστες να προωθήσουν τα σχέδια τους, να καταληστεύσουν τον εθνικό πλούτο, να εξαφανίσουν το ανεξάρτητο Ελληνικό Κράτος, να μεταβάλουν τον πληθυσμό του σε σκλάβους και να εξοντώσουν πάνω από 300.000 ανθρώπους. Δεν επισημαίνει επίσης το γεγονός ότι έθεσαν στην υπηρεσία των κατακτητών ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό και στη συνέχεια στην υπηρεσία της οργανωμένης τρομοκρατίας της δεξιάς. Δεν αναφέρονται επίσης οι υπηρεσίες που προσέφεραν για την εξόντωση της ελληνικής εβραϊκής μειονότητας και οι ευθύνες
τους ως μελών του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου που άφησε απροετοίμαστη τη Χώρα από τον επερχόμενο πόλεμο. Το Νοέμβριο του 1940 όταν ήλθαν τα Αγγλικά αεροπλάνα δεν υπήρχε αεροδρόμιο για να προσγειωθούν ούτε υπήρχαν όπλα για να εξοπλιστούν οι εφεδρικές κλάσεις και τέλος είχαν παραμελήσει την οχύρωση των συνόρων.

Η απόφαση:
Από τους 22 παρόντες:
έναν (1) σε θάνατο: Τσολάκογλου,
δύο (2) σε ισόβια: Ράλλης, Καραμάνος,
πέντε (5) σε πρόσκαιρα: Λιβιεράτος, Χατζημιχάλης, Δεμέστιχας, Μουτούσης και Μάρκου.
επτά (7) σε ειρχτή: Κατσιμήτρος, Πολύζος, Παπαδόπυλος, Πουρνάρας, Λούβαρις, Γέροντας, Καραπάνος.
επτά (7) αθωώθησαν.
από τους απόντες
δύο (2) καταδικάστηκαν σε θάνατο: Κοτζαμάνης (απουσίαζε στην Ελβετία), Τσιρονίκος (απουσίαζε στη Γερμανία) και
τρεις (3) σε ισόβια:
1)Λογοθετόπουλος (απουσίαζε στη Γερμανία, συνελήφθη εκεί από τους Αμερικανούςστις αρχές Φλεβάρη 1946 παραδόθηκε στην Ελληνική Διοίκηση, στις 9/2/1946 μεταφέρθηκε στι φυλακές Ζελιώτη στον Πειραιά),
2)Ταβουλάρης (απουσίαζε στην Αυστρία, πέθανε ως φυγάς στο Ινσμπουργκ),
3)Παπαδάκης.

Μπάκος και Πειρουνάκης τους απήγαγαν κατά τα ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ και εκτελέστηκαν το Γενάρη του 1945.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου δεν κάθισαν άνθρωποι όπως:

1) Ο αντιβασιλέας - αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός ο οποίος συνέβαλε στο διορισμό, ευλόγησε τις κυβερνήσεις και όρκισε τον Ι. Ράλλη. Δηλ ελεγχόταν για τις δοσιλογικές κυβερνήσεις και συνεργαζόταν με αυτές.

2) οι οικονομικοί δοσίλογοι – μαυραγορίτες οι οποίοι όχι μόνο πρόδωσαν αλλά κα λήστεψαν μαζί με τους κατακτητές το ¨Έθνος και την οικονομία της Χώρας.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι:
Λαναράς Κύρτσης, υφαντουργία,
Κωστόπουλος ΑΕ υφαντουργία,
Χουτόπουλος Κων/νος και υιός, Πειραιάς σκεύη κουζίνας, Πειραιάς,
Παρετζόγλου, Αθηνάς 35, Αθήνα, εργαλεία,
Μπαρπαγιαννάκης, Θησέως 9, Αθήνα, υφάσματα.
Βακχίς ΑΕ-υιοί Καρδασιλάρη, Πειραιάς, νωποί καρποί.
Ολλανδέζος, Ερμού 119, Αθήνα, σκηνές.
Αφοί Βασιλόπουλοι, Αθηνάς 29, Αθήνα, σύρματα.
Τέκτων ΑΕ, Αθήνα,τεχνικά έργα.
κ. άλ.
ομοίως και οι καπνοβιομήχανοι
Παπάζογλου, Σταυρόπουλος, Παπαδάτος, Κυρακόπουλος, Καραμπέτσος, Αλεξανδρίδης, Χατζηγεωργίου, Αναγνωστόπουλος, Καρακίτης, Κολυβάς. 

ΠΗΓΗ
Η ΠΑΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
ΤΩΝ ΔΟΣΙΛΟΓΩΝ
ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΚΑΤΑΔΙΚΗ
ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
«Ο ΡΗΓΑΣ»
ΑΝΑΤΥΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home