Friday, August 13, 2010

Ντακάρ: Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ 2011 - (WSF 2011) - από 6/2 μέχρι 11/2/2011.

“Another Africa is Possible”,

Ντακάρ: έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τους θεματικούς άξονες του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ 2011 (WSF 2011) (1) που συμπληρώνει 11 χρόνια από την ίδρυσή του στο Porto Alegre (Brazil) 25/1 - 30/1/2001.

To Διεθνές Συμβούλιο του WSF, το Αφρικανικό Κοινωνικό Φόρουμ και η Οργανωτική Επιτροπή της Σενεγάλης πραγματοποιούν δημόσια διαβούλευση μέχρι 10 Σεπτεμβρίου για να οριστικοποιήσουν τους θεματικούς άξονες του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ 2011 (WSF 2011) που θα γίνει στο Ντακάρ από 6/2 μέχρι 11/2/2011.
Αυτή η μεθοδολογική πρόταση προσδιορίστηκε μετά το Mumbai – India 5 χρόνια πριν. Κύριοι σκοποί είναι να δώσουν μια δομή οργάνωσης του WSF σε σχέση με την ευκολία επικοινωνίας μεταξύ των οργανωτών, των δικτύων, των κινημάτων, ομάδων κ. άλ. που συμμετέχουν και με τελικό σκοπό την καλύτερη σύγκλιση και συνεννόηση μεταξύ τους.
Αυτή η διαβούλευση προετοιμάστηκε μετά την διαμόρφωση τριών στρατηγικών αξόνων για τα δρώμενα του 2011:

1) Δυναμικές κινητοποιήσεις απέναντι στο νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό και τα όργανα του.

2) Μεγαλύτερη προσπάθεια και αντίσταση απέναντι στον καπιταλισμό και τον ιμπεριαλισμό.

3) Προτάσεις για δημοκρατία και εναλλακτικές λύσεις για τα οικουμενικά προβλήματα.


Το WSF 2011 στο Ντακάρ προτείνει 11 θεματικούς άξονες λαμβάνοντας υπ όψιν το τρέχον διεθνές πλαίσιο, τις προσπάθειες των οργανωτών - κινημάτων αλλά και θέματα σχετικά με την Αφρική.

Οι οργανωτές προτείνουν:

1) Μια ανθρώπινη κοινωνία βασισμένη στις κοινές αρχές και αξίες της αξιοπρέπειας, της διαφορετικότητας, της δικαιοσύνης, της ισότητας μεταξύ των ανθρώπινων όντων ανεξάρτητα από το γένος, την κουλτούρα, την ηλικία, τις ανικανότητες, τα θρησκευτική πίστη, της κατάσταση της υγείας, και τον περιορισμό όλων των μορφών κατοχής και τις διακρίσεις που βασίζονται στη φυλή, την ξενοφοβία, το σεξουαλικό προσανατολισμό κ. άλ.

2) Περιβαλλοντική δικαιοσύνη, γενική και βιώσιμη πρόσβαση της ανθρωπότητας στα τρόφιμα, τη διατήρηση του πλανήτη ως πηγή ζωής ειδικά του εδάφους, του νερού, των δασών, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιοποικιλότητα.
Εγγύηση των δικαιωμάτων των ιθαγενών, παραδοσιακών, ντόπιων, αυτοχθόνων και πρωτογενών λαών, των εδαφών τους, των πόρων τους, της γλώσσας τους, της κουλτούρας τους, της ταυτότητός τους και της γνώσης τους.

3) Τη δυνατότητα εφαρμογής και την αποτελεσματική προστασία όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων - οικονομικών, κοινωνικών μορφωτικών, περιβαλλοντολογικών αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων – ιδιαίτερα δικαιώματα στη γή, στην τροφή, κοινωνική προστασία, υγεία, εκπαίδευση, κατοικία, απασχόληση, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, επικοινωνία, πολιτιστική και πολιτική έκφραση

4) Ελευθερία και εγκατάσταση όλων, ιδιαίτερα μεταναστών, αιτούντων άσυλο, trafficked people, προσφύγων, ιθαγενών, πρωτογενών, ντόπιων, αυτοχθόνων, μειοψηφιών, ανθρώπων σε κατάσταση πολέμου και με σεβασμό των αστικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, μορφωτικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων.

5) Το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα των ανθρώπων στην πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας, τον εκδημοκρατισμό της γνώσης, της μόρφωσης, των επικοινωνιών και των τεχνολογιών, την εκτίμηση των κοινών αγαθών, σε μια κατεύθυνση κατά της ηγεμονοποίησης και ιδιωτικοποίησης της γνώσης και των τεχνολογιών με ένα πλήρως μεταβαλλόμενο σύστημα πνευματικών δικαιωμάτων.

6) Ενα κόσμο απαλλαγμένο από αξίες και δομές του καπιταλισμού, από όλες τις μορφές κυριαρχίας οικονομικών δυνάμεων, πολυεθνικές εταιρίες, άνισα συστήματα εμπορίου, αποικιακή και οικονομική εξάρτηση.

7) ) Μια κοινωνία, αλληλεγγύης, με βιώσιμα προγράμματα παραγωγής και κατανάλωσης σε ένα σύστημα δίκαιου εμπορίου, με προτεραιότητα τις ανάγκες των ανθρώπων, με σεβασμό στη φύση, εξασφαλίζοντας συστήματα αναδιανομής με παγκόσμιους φόρους

8) Τη δημιουργία και επέκταση δημοκρατικών, πολιτικών και οικονομικών
δομών και «θεσμών» σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με τη συμμετοχή των ανθρώπων στη λήψη των αποφάσεων, τον έλεγχο των δημόσιων υποθέσεων και πόρων και με σεβασμό στην διαφορετικότητα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.

9) Τη δημιουργία μιας παγκόσμιας τάξης βασισμένης στην ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ανθρώπινη ασφάλεια, τη νομοθεσία, τα έθιμα, την κυριαρχία και την αυτοδιάθεση των λαών, θεσπίζοντας οικονομικές κυρώσεις και διεθνείς κανόνες για το εμπόριο όπλων

10) Την εκτίμηση των ιστοριών και των προσπαθειών της Αφρικής και της διασποράς και της συμβολής τους στην ανθρωπότητα αναγνωρίζοντας τη βία της αποικιοκρατίας.

11) Τη συλλογή αντιδράσεων στα κινήματα του WSF την καταγραφή και την προοπτική για το μέλλον

LINKS

http://fsm2011.org/en/wsf-2011

(1)
To WSF είναι μια ανοικτή συνάντηση όπου παίρνουν μέρος κοινωνικά κινήματα, δίκτυα, ΜΚΟ και άλλες πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις που αντιτίθενται στο νεοφιλελευθερισμό, στην παγκόσμια κυριαρχία του καπιταλισμού η οποιαδήποτε μορφή του ακολουθώντας τις σκέψεις τους, συζητώντας τις ιδέες τους δημοκρατικά, καταγράφουν τους στόχους τους, παρουσιάζουν τις εμπειρίες τους και με σκοπό την αποτελεσματική δράση.
Από την ίδρυσή του το 2001 έχει πάρει τη μορφή μια μόνιμης παγκόσμιας διαδικασίας που επιδιώκει να δημιουργήσει εναλλακτικές πολιτικές στο νεοφιλελευθερισμό. Αυτό προσδιορίζεται από τις ΑΡΧΕΣ που έχει διατυπώσει και που είναι οδηγός – ντοκουμέντο του WSF
Το WSF χαρακτηρίζεται επίσης από πλουραλισμό και ποικιλομορφία, έχει μη απολογητικό, μη κυβερνητικό και μη κομματικό χαρακτήρα.
Σκοπεύει να διευκολύνει, να αποκεντρώσει, να συντονίσει και να δικτυώσει τις οργανώσεις που δεσμεύονται σε συγκεκριμένες δράσεις για τη δημιουργία ενός άλλου κόσμου, σε τοπικό η διεθνές επίπεδο, αλλά δεν σκοπεύει να είναι ένα σώμα που αντιπροσωπεύει την παγκόσμια κοινωνία πολιτών. Το WSF δεν είναι ομάδα ούτε οργάνωση.

Labels:

2 Comments:

At 14 August, 2010 , Anonymous Anonymous said...

Subtlety is better than force. ......................................................................

 
At 15 August, 2010 , Blogger ΤΑΣΟΣ said...

Η οξύνοια είναι καλύτερη από τη δύναμη.

Και το κοινό μυαλό πιό σπάνιο από το έξυπνο

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home