Sunday, January 24, 2010

ANOIKTH ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Αγροτικές κινητοποιήσεις

Η μεταφορά οικονομικών πόρων στην Ελληνική Γεωργία είναι αναγκαία και απαραίτητη. Όχι όμως με τον τρόπο που δόθηκαν τα 500 εκατ. ύστερα από μία προσχεδιασμένη κινητοποίηση το 2008. Αυτά τα χρήματα δόθηκαν κατά τρόπο τουλάχιστον άδικο. Τα μεγαλύτερη μερίδα εισέπραξαν οι βαμβακοπαραγωγοί (μεγάλες εκτάσεις και μεγάλη τιμή /στρμ).
Από αυτό το παζάρι έμειναν έξω τα κηπευτικά και τα αμπέλια. Ενώ τα σιτηρά και το ελαιόλαδο έλαβαN πολύ μικρά ποσά συγκριτικά με εκείνα των βαμβακοπαραγών.
Σημειώνεται ότι τα σιτηρά το 2008 η έμειναν στα αζήτητα η επωλήθησαν σε πολύ χαμηλές τιμές.
Η τιμή πώλησης του ελαιόλαδου είναι αμφίβολο αν καλύπτει τις δαπάνες συλλογής.
Τα σταφύλια η έμειναν ατρύγητα η οι παραγωγοί που παρέδωσαν τη σοδειά τους θα πληρωθούν εφ όσον πωληθεί το παραγόμενο κρασί.
Από αυτά τα λίγα παραδείγματα γίνεται φανερή η αναγκαιότητα ενίσχυσης και χρηματοδότησης του αγροτικού τομέα και φυσικά όχι με τον τρόπο που δόθηκαν τον περασμένο χρόνο.

Άνοιγμα τιμών παραγωγού και καταναλωτή

Είναι απλούστευση η αντίληψη ότι για το «άνοιγμα» των τιμών ευθύνονται οι μεσάζοντες ( η μόνο οι μεσάζοντες). Γιατί αν είναι έτσι τότε γιατί στις λαϊκές αγορές η στα κιόσκια οι τιμές είναι εξίσου υψηλές?
Είναι σωστό αυτό που λέγεται ότι η συμβολαιακή γεωργία θα έχει τη συμβολή της στον έλεγχο των τιμών. Και αυτό πράγματι γίνεται γιατί ο παραγωγός που επενδύει και καλλιεργεί εκατοντάδες στρμ φράουλα, μαρούλια, σαλάτες η άλλα δεν το κάνει αν δεν έχει εξασφαλίσει την πώληση των προϊόντων του.
Το Υπουργείο Γεωργίας δεν έχει καμιά αρμοδιότητα στο θέμα (π.χ. στο έλεγχο των τιμολογίων) αλλά και να είχε δεν έχει μηχανισμό να το κάνει μετά και τη διάλυση των περιφερειακών του υπηρεσιών. Έχει αρμοδιότητα όμως να ελέγχει το μητρώο εμπόρων και το φυτουγειονομικό μητρώο.
Τέλος πρέπει να σταματήσει και η συζήτηση περί συνεταιρισμών γιατί το υπάρχον πολιτικό σύστημα δεν ευνοεί την ανάπτυξη και δράση των συνεταιριστικών οργανώσεων.
Για να διαμορφωθούν τα σημερινά κοινωνικά στρώματα εργάστηκε και εργάζεται η διοίκηση το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα και όχι μόνο αυτοί για πάνω από 100 χρόνια.
Είναι φανερό ότι το συνεταιριστικό κίνημα δεν μπορεί να αναπτυχθεί από μόνο του . Εξαιρέσεις αποτελούν μόνο ορισμένα προϊόντα (γάλα, κορινθιακή σταφίδα, κ. άλ).

«Ελληνοποιήσεις»

Για την προστασία της εγχώριας παραγωγής επιβάλλεται έλεγχος υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, για 1000 δραστικές ουσίες και όχι για 100, για το σύνολο των εισαγομένων γεωργικών προϊόντων και ειλικρινείς φυτουγειονομικοί έλεγχοι. Επίσης τα διακινούμενα από άλλες χώρες της Ε.Ε. προϊόντα να αποτελούν την πρώτη επιλογή κατά τις δειγματοληψίες και να ακολουθούν τα ελληνικά.

Συμπερασματικά

Σε λίγα χρόνια η γεωργική παραγωγή θα πρέπει ακολουθεί υποχρεωτικά τους κανόνες της «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» όποτε θα λυθούν πολλά προβλήματα υπολειμμάτων και περιβαλλοντικά.

Δεν μπορείτε να ανατρέψετε τις «ποσοστώσεις» να ελέγξετε τις τιμές των μεταποιημένων ( τιμή γάλακτος σχεδόν ίδια με την τιμή του νερού) αν δεν έχετε τη στήριξη του όποιου καταναλωτικού και αγροτικού κινήματος.

Eίναι φανερό ότι κανένας έλεγχος τιμών δεν μπορεί να γίνει χωρ΄ς μηχανισμό ελέγχου όχι όμως σαν της παλιάς αγορανομίας.

Χωρίς περιφερειακές υπηρεσίες και με χαμηλόμισθους υπαλλήλους δεν μπορεί να ασκηθεί και να εφαρμοστεί η όποια γεωργική πολιτική. Θυμηθείτε ότι η εμφάνιση μεγάλων προβλημάτων εμφανίζονται ταυτόχρονα και με τη διάλυση του Υπουργείου Γεωργίας.

Γνωρίζετε τα προβλήματα, μπορείτε να έχετε θετική παρουσία αλλά θα χρειαστεί να συγκρουστείτε πρώτα με συναδέλφους σας.

Labels: