Friday, October 31, 2008

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΣΤΟ ΧΙΤΛΕΡ... (updated)

Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους
Κύριον Αδόλφον Χίτλερ
Εις Βερολίνον
Εξοχότατε,
Οι βαθυσεβάστως υποσημειούμενοι Αντιπρόσωποι των Είκοσιν Ιερών Βασιλικών Πατριαρχικών καί Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Όρους Άθω, λαμβάνομεν την εξαιρετικήν τιμήν ν’ απευθυνθώμεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα καί παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν καί κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον, του οποίου Ηγούμενοι καί αντιπρόσωποι τυγχάνομεν, διαδεχομένη εν τούτω τους ιδρυτάς καί Ευεργέτας του Ιερού τούτου Τόπου Βυζαντινούς Αυτοκράτορας καί διαδόχους τούτων. ….

Το Αυτονομιακόν τούτο πολίτευμα περιεθριγκώθη δι’ αλλεπαλλήλων τυπικών καί Χρυσοβούλων των ιδρυτών καί ευεργετών των Ιερών μονών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Βασιλείου του Μακεδόνος(882), Ιωάννου Τσιμισκή(972), Κωνσταντίνου Μονομάχου(1046), Στεφάνου Δουσάν(1346) καί άλλων Σλαύων, Ουγγροβλάχων Ηγεμόνων καί των μετέπειτα Σουλτανικών Φιρμανίων τελευταίως δε υπό του Καταστατικού Χάρτου του 1926, ούτινος δύο αντίτυπα εσωκλείομεν. Το ουτωσί καθιερωθέν προνομιακόν καί αυτοδιοίκητον καθεστώς του Ιερού τούτου Τόπου, αποτελέσαν αντικείμενον συζητήσεων καί επικυρώσεων διαφόρων διεθνών συνθηκών περιεθριγκώθη τέλος, διά του 62ου άρθρου της Βερολινείου συνθήκης του έτους 1878, έχοντος ούτω, οι μοναχοί του Όρους Άθω οθενδήποτε καί αν κατάγωνται θα διατηρήσωσι τά κτήματα καί τα πρότερα αυτών δικαιώματα καί θ’ απολαύωσιν, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, πλήρους ισότητος δικαιωμάτων καί προνομίων. ……… παρακαλούμεν καί ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπό την υψηλήν προστασίαν καί κηδεμονίαν Αυτής.

Τον Βασιλέα των Βασιλευόντων καί Κύριον των Κυριευόντων εξ όλης ψυχής καί καρδίας ικετεύοντες, όπως επιδαψιλεύση τη Υμετέρα Εξοχότητι υγείαν καί μακροημέρευσιν επ’ αγαθώ του ενδόξου Γερμανικού Έθνους.
Υποσημειούμεθα βαθυσεβάστως………».

Διερωτάται κανείς σήμερα τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με μιά

ήσυχη
μετρημένη ζωή στοχασμού
οργανωμένη διερεύνηση και αυτοέλεγχο
αγώνα γιά ατομική σωτηρία και αγιότητα
προσπάθεια για επικοινωνία με το θείο η επιθυμία αθανασίας

που έχουν τις ρίζες τους στην Αρχαία Ελλάδα και στον Αρχαίο Iνδικό Πολιτισμό και που οδηγούν στη θρησκευτική φώτιση

Αντί σχολίou...

Ο εικονιζόμενος ιερομόναχος σε ηλικία 40 ετών (συγγενικό πρόσωπο του γράφοντος) μαζί με άλλους δεν έστειλαν επιστολή. Εκτελέστηκαν την 14/12/1943 στην Αγία Λαύρα αρνούμενοι να εγκαταλείψουν τη Μονή.


From ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: ΠΡΟΣΩΠΑ

Σημειώνεται ότι ο σημερινός ηγούμενος αφαίρεσε από το Ναό της Μονής την ήδη διαβρωμένη και δυσανάγνωστη αναμνηστική πλάκα που ήταν γραμμένα τα ονόματα των εκτελεσθέντων.

Image Hosted by ImageShack.us

.

Η παραπάνω αναγραφόμενη επιστολή ήλθε στη δημοσιότητα
ύστερα από έρευνα του θεολόγου - κοινωνιολόγου κ. Μουστάκη

Labels:

6 Comments:

At 29 October, 2008 , Blogger Δημήτρης said...

Στην αθωνική πολιτεία "φρόντιζαν" πάντα μα πάντα στο πέρασμα των αιώνων να πλευρίζουν άκριτα την εκάστοτε (πολιτική, οικονιμική, στρατιωτική)εξουσία. Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να μείνουν άθικτα τα θησαυροφυλάκια τους.

 
At 30 October, 2008 , Blogger ΤΑΣΟΣ said...

Ετσι είναι Δημήτρη και πρέζα tv τα γράφει καλά και το μ.Χ.


Καλό ξημέρωμα

 
At 31 October, 2008 , Blogger ο δείμος του πολίτη said...

Βασικά δεν έχει καμία ρίζα στην Κίνα. Η αντίληψη αυτή είναι αποτέλεσμα καθαρά του θρησκευτικού συγκρητισμού του 20ου αιώνα. Το Θαβώρειο Φως δε σχετίζεται με καμία μορφή αυτοσυγκέντρωσης που έχουμε σε άλλες θρησκείες ή δοξασίες, αλλά άμεσα με την προσευχή.

Στην αθωνική πολιτεία όμως η ουσία είναι πάντα ήξεραν πολύ καλά πώς να προστατεύουν τις περιουσίες τους. Άντεξαν χιλιάδες χρόνια (με αυτοκράτορες, σουλτάνους, "δημοκράτες" πολιτικούς) και πάντα τα είχαν καλά με κάθε εξουσία.

 
At 01 November, 2008 , Blogger ΤΑΣΟΣ said...

deimo έχεις δίκηο, διορθώθηκε

 
At 07 November, 2008 , Blogger ο δείμος του πολίτη said...

Αυτό που αρέσει είναι παρά τις όποιες διαφωνίες ακούς και ελέγχεις. Αυτό θα πει δημιουργική κριτική σκέψη.

 
At 07 November, 2008 , Blogger ΤΑΣΟΣ said...

deimo δεν υπάρχςει λόγος να κάνω κάτι άλλο ιδιαίτερα για θέματα που δεν γνωρίζω καλά

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home