Saturday, August 30, 2008

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

" 'Εκαψαν τον τόπο
σκότωσαν τον κόσμο
ορφάνεψαν τις οικογένειες
αλλά δεν λύγισαν τις καρδιές..."
Κώστας Μπαλάφας

Η Ήπειρος πλήρωσε ακριβά τη γερμανική και ιταλική κατοχή. Οι εμπρησμοί, αρπαγές και οι λεηλασίες ήταν καθημερινές αλλά σε δεύτερη θέση από τις ομαδικές εκτελέσεις χωρίς διάκριση ηλικίας και φύλου. 1936 εκτελεστήκαν και 12978 οικογένειες επλήγησαν. Η εχθρική διάθεση των Ελλήνων, η αίσθηση της ελευθερίας, η εθνική αντίσταση αλλά και η αντίληψη των κατακτητών ότι πόλεμος είχε κριθεί υπέρ των Συμμάχων, ιδιαίτερα μετά την πλήρη καταστροφή και αποχώρηση από τη Ρωσία (τότε Σ.Ε.) το Γεναρη 1943. Η επερχόμενη κατάρρευση αλλά και η αδυναμία τους να αντιμετωπίσουν τις αντάρτικες ομάδες τους έκανε περισσότερο σκληρούς, φανατικούς και απάνθρωπους και τους οδηγεί σε μέτρα "ΕΞΙΛΕΩΣΗΣ" - "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" με εκτέλεση 50 αμάχων προς ένα γερμανό στρατιώτη, με πυρπολήσεις ολόκληρων χωριών και πόλεων και μαζικές εκτελέσεις αθώων που μετατρέπονται σε ολοκαυτώματα.

Μαρτυρικά χωριά και περιοχές της Ηπείρου

Κομμένο 16/8/1943, φονεύτηκαν 285 άτομα
22 γερμανικά αυτοκίνητα, 400 Γερμανοί στρατιώτες υπό τον Στέινερ χωρισμένοι σε εκτελεστικά αποσπάσματα εκτελούν, βιάζουν και καίνε βρέφη. Διασωθέντες αφηγούντυαι φρικιαστικές σκηνές.
Αφορμή: η ύπαρξη ανταρτών στο Χωριό και η ανατροπή στρατιωτικού γερμανικού οχήματος πλησίον του Χωριού.

Μουσιωτίτσα (25/7/1943, φονεύτηκαν 151 άτομα),

Λυγγιάδες (3,4/10/1943, 92 άμαχους , γυναίκες παιδιά ηλικιωμενους, επέζησαν 5), πυρπόληση του Χωριού, Το έγκλημα έγινε από τη Μεραρχία Ορεινών Καταδρομών Εντελβάις.
Αφορμή: η εκτέλεση από τους αντάρτες γερμανού συνταγματάρχη φίλου του Χίτλερ και του γερμανού διοικητή της Ηπείρου Λάντς
Δικαιολογία: η θέαση ανταρτών στο Χωριό. Αυτή η δικαιολογία διαψεύδεται.

Μέτσοβο: 25 -26/10/1943, εκτελεσθέντες 36
Αφορμη: ο θάνατος 3 γερμανών στρατιωτών ύστερα από μάχη με τους αντάρτες.
Υπεύθυνοι εκτελέσεων: Μαριάνο Φρασκόνι (Τεργέστη) και ο ταγματάρχης Βέρνερ.

Κεράσοβο, Αηδονοχώρι, Κεφαλόβρυσο , Κρυοπηγή, Καναλάκι, Κλεισούρα, Βουλγαρέλι, Συκιές, Πέτα, κ. άλ.

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στην περιοχή:
- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ επλήγησαν 4.867 οικογένειες, κάηκαν 530 σπίτια και εκτελεστήκαν 21 άτομα.

- ΚΟΥΡΕΝΤΩΝ – ΓΡΑΜΜΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 941 οικογένειας, 391 σπίτια και εκτελεστήκαν 18 άτομα

- ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ 317 οικογένειες, 219 οικίες και εκτελέστηκαν 4.

- ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ: 2538 οικογένειες, 1004 σπίτια και φονεύτηκαν 61 άτομα.

- ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ: 1345 οικογένειες, 659 σπίτια, φονεύτηκαν 229 άτομα.

- ΠΕΣΤΩΝ: 612 οικογένειες, 19 σπίτια, εκτελέστηκαν 46 άτομα.

- ΖΑΓΟΡΙΟΥ: 2146 οικογένειες, 1706 οικίες, εκτελέστηκαν 146 άτομα.

- ΜΕΤΣΟΒΟΥ: 1024 οικογένειες, 305 σπίτια, 49 εκτελεσθέντες.

- ΚΟΝΙΤΣΗΣ: 2557 οικογένειες, 1088 οικίες, 73 εκτελεσθέντες.

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

- ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ: 3496 οικογένειες, 688 σπίτια, 128 εκτελεσθέντες.

- ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ 2206 οικογένειες, 851 σπίτια, 88 εκτελεσθέντες.

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

9863 οικογένειες, 2627 σπίτια, 518 εκτελεσθέντες.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: 823 οικογένειες, 236 σπίτια, 100 εκτελεσθέντες.

- ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ: 874 οικογένειες, 514 σπίτια, 142 φονευθέντες.

- ΦΙΛΙΑΤΩΝ:1619 οικογένειες, 617 σπίτια, 53 εκτελεσθέντες.

Πηγή:
(1) ΕΚΘΕΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 1944
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΙΘ. 58)
(2) ΤΑ ΝΕΑ 16/4/2013

Labels:

Tuesday, August 19, 2008

H κρίσι του περιβάλλοντος

"…Η κρίσι του περιβάλλοντος οφείλεται στο ότι ολόκληρη η βιομηχανική και τεχνολογική ανάπτυξι της Δύσεως βασίστηκε στην ελεύθερη οικονομία και το μηχανισμό των τιμών, στα πλαίσια του οποίου οι παραγωγικές δυνάμεις λειτουργούν με τρόπο , ώστε να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίησι του κόστους της παραγωγής βάσει ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων, χωρίς καθόλου να λαμβάνεται υπ όψι το κοινωνικό κόστος.
Έτσι, η επιδίωξι μεγιστοποιήσεως του κέρδους, που είναι συνυφασμένη με την ιδιωτική πρωτοβουλία και την παραγωγική δραστηριότητα, οδήγησε στη δημιουργία νέων προϊόντων και σε διαφορισμό των ποιοτήτων και των μορφών τους, με αποτέλεσμα να προκαλήται κατασπατάλισι των παραγωγικών πόρων.
Η οικονομική και η βιομηχανική κυρίως ανάπτυξι των τελευταίων δεκαετιών οδήγησε σε ληστρική εκμετάλλευσι των φυσικών πόρων, που οφείλεται στο γεγονός ότι στον υπολογισμό του κόστους δεν συμπεριλαμβάνεται και το κοινωνικό κόστος της παραγωγής. Τούτο πρέπει να αποδοθή στο ότι τα προβλήματα του περιβάλλοντος και του κοινωνικού κόστους βρίσκονται εκτός του μηχανισμού των τιμών.
Έτσι το πρόβλημα που παρουσιάζεται έχει διπλή μορφή, που συνίσταται αφ ενός στην αλόγιστη εκμετάλλευσι περιορισμένων και εξαντλούμενων μέχρι εξαφανίσεως φυσικών πόρων, χωρίς να λαμβάνεται καμμία πρόνοια για την καταβολή των αντιστοίχων εξόδων αναπαραγωγής και ανακυκλώσεως τους και αφ ετέρου στην σωρευτική και με επιταχυνόμενο ρυθμό αυξανόμενη αποβολή απορριμμάτων, που προκαλούν τη μόλυνσι και ρύπανσι του περιβάλλοντος, χωρίς καμμία προς το παρόν σοβαρή προσπάθεια καταβολής από τις επιχειρηματικές μονάδες των εξόδων για την πρόληψι και την κάθαρσί τους.
Με το σημερινό επίπεδο τεχνολογίας, ολόκληρος ο φυσικός πλούτος της γής είναι εξαντλήσιμος και δεν μπορεί να αναπληρωθή με ανακύκλωσι, παρά μόνο σε περιορισμένη έκτασι. Στην πρώτη γραμμή είναι τα πετρέλαια και οι άνθρακες, όπως επίσης και τα διάφορα μέταλλα.
Η πολιτική που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα υπήρξε πολιτική αφροσύνης και οδήγησε σε υπερκατανάλωσι και σε επικίνδυνη ρύπανσι και μόλυνσι του περιβάλλοντος. Αν οι τάσεις αυτές δεν αναχαιτιστούν το ταχύτερο, η ανθρωπότητα θα οδηγηθή πολύ γρήγορα σε χρόνια κρίσι ενδεχομένως δε και στην καταστροφή. Βέβαια, η ανάπτυξι της τεχνολογίας είναι δυνατό και πιθανό να δημιουργήση αυτόματα νέες διεξόδους στην κρίσι αυτή, χωρίς όμως να μπορεί να θεωρηθή αυτό απόλυτα βέβαιο".
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜIΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙ
ΞΕΝ. Ε. ΖΟΛΩΤΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1976

Labels:

Monday, August 18, 2008

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

Image Hosted by ImageShack.us
(ασφράγιστο)

Image Hosted by ImageShack.us
ΦΡΑΓΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ
(ασφράγιστο)

Image Hosted by ImageShack.us
(ασφράγιστο)

Image Hosted by ImageShack.us
HELLAS 1999 (ασφράγιστο)

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Image Hosted by ImageShack.us
Μνήμη Πολυτεχνείου 1983
(ασφράγιστο)

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us
150 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ
(ασφράγιστο)
Image Hosted by ImageShack.us
HELLAS 1993 (ασφράγιστο)

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Image Hosted by ImageShack.us
(ασφράγιστο) HELLAS 1984
Image Hosted by ImageShack.us
ΑΦΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ
(ασφράγιστο) HELLAS ΕΛΛΑΣ 1968

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΑ
Image Hosted by ImageShack.us
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ
HELLAS 2002 (ασφράγιστο)

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us
1997 HELLAS

Image Hosted by ImageShack.us


HELLAS 1983 (ασφράγιστο)
Image Hosted by ImageShack.us
HELLAS 1997 (ασφράγιστο)
Image Hosted by ImageShack.us
Φάκελλος πρώτης ημέρας

Image Hosted by ImageShack.us
1995 HELLAS

Image Hosted by ImageShack.us
Μάργκαρετ Θάτσερ
Margaret Hilda Thatcher
Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us
(ασφράγιστο - επικολλημένο)

Image Hosted by ImageShack.us
Αλέξανδρος Παπαναστασίου
50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΕΠ[ΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 29/9/1975
Image Hosted by ImageShack.us
Μακάριος Σ.Α. ΑΠΟΦ. 353 - 20/7/1974
Image Hosted by ImageShack.us
ΜΝΗΜΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Image Hosted by ImageShack.us
Ελένη Παπαδάκη, Χρ. Νέζερ, Κατίνα Παξινού, Δημήτρης Ροντήρης.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 2/12/1987
Image Hosted by ImageShack.us
Αιμ. Βεάκης, Μαρίκα Κοτοπούλη, Κυβέλη, Κάρολος Κουν.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 2/12/1987
Image Hosted by ImageShack.us
ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
Ά ΑΧΑΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ 28/9/2002
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

Labels:

Saturday, August 02, 2008

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΆΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Image Hosted by ImageShack.us

- ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Χώρα σκληρού καπιταλισμού, χωρίς «κοινωνικό κράτος», χωρίς συμμετοχή στην κοινωνική ασφάλιση. Είναι η Χώρα που όλα πληρώνονται.

- 12 Πυρηνικές Κεφαλές στα Νότια στα σύνορα με τη Γερμανία

- Έφτιαξαν την πυρηνική βόμβα του Πακιστάν. Δούλεψαν συντονισμένα για 5 χρόνια 1000 επιχειρήσεις. Στη συνέχεια με συνεργασία Γάλλων και Αμερικανών κατασκευάστηκε πυρηνική βόμβα για τους Ινδούς.

- Στη Χώρα κατασκευάζονται φράγματα, δημιουργούνται λιμνοθάλασσες οι οποίες επιχωματώνονται και στη συνέχεια δημιουργούνται Πόλεις εκατοντάδων χιλιάδων, γεωργικές εκτάσεις η βιομηχανικές ζώνες (polders), χωρίς να τους απασχολεί η περιβαλλοντική διάσταση του θέματος . Η θέση του Pim Fortuyn (αρχηγού του LPI, καθηγητού πανεπιστημίου, δημαγωγού και gay) για οικ εκμετάλλευση των polders στάθηκε αιτία γιά τη δολοφονία του από οικολόγο ακτιβιστή. H συνεργάτης του" Ayaan Hirsi Ali , Σομαλικής καταγωγής, αναγκάζεται μέχρι σήμερα να ζει κυνηγημένη από χώρα σε χώρα". Την ίδια εποχή δολοφονείται και ο Theo Van Gogh (εγγονός του Μεγάλου Ζωγράφου) δημιουργός μιας ταινίας που στηλίτευε τη βία εναντίον των γυναικών στις μουσουλμανικές χώρες (περισσότερα εδώ)

- To 2002 παραιτείται η Ολλανδική κυβέρνηση λόγω της σφαγής στη Σρεμπρένιτσα (1995). Η Πόλη φυλασσόταν από Ολλανδούς στρατιώτες υπό τις εντολές του ΟΗΕ. Όταν οι Σέρβοι την κατέλαβαν, οι πολύ λιγότεροι σε αριθμό Ολλανδοί δεν έκαναν τίποτα για να υπερασπίσουν την Πόλη. Λέγεται ότι αποχώρησαν από τις απειλές του Μλάντιτς.

- To 1947 ολλανδοί στρατιώτες δολοφόνησαν 431 κατοίκους ενός χωριού στην Ινδονησία. Η Ολλανδία ακόμη δεν έχει ζητήσει συγγνώμη και δεν έχει αποζημιώσει τις οικογένειες των θυμάτων.

- Την κοινή γνώμη απασχόλησε και ο γάμος του πρίγκιπα Αλέξανδρου με την Μaxima Zurrequieta της οποίας ο πατέρας είχε συνεργαστεί με το δικτατορικό καθεστώς Videla στην Αργεντινή.

- Η κάποτε ανεκτική Ολλανδία στη μετανάστευση (λόγω και της αποικιοκρατίας) σήμερα έχει μια σκληρή πολιτική για το μεταναστευτικό ίσως και λόγω του ότι υπουργός μετανάστευσης είναι η κ. Vertog (στέλεχος ακροδεξιού κόμματος που συμμετέχει στην κυβέρνηση συνασπισμού)

- Θα υπάρξουν εξελίξεις στην περιοχή με την ανεξαρτοποίση της Φλάνδρας (Αμβέρσα) στο Β. Βέλγιο.
Image Hosted by ImageShack.us
- World Flower Centre: αγορά ανθέων και φυτών στο Aalsmeer – Ααλσμεερ, Ααλσμηηρ. Όπου 6000 καλλιεργητές ανθέων συγκρότησαν την εταιρία Flora Holland, που λειτουργεί συνεταιριστικά και υποστηρίζει τεχνολογικά τους παραγωγούς. Οι καλλιεργητές πωλούν την παραγωγή τους δια μέσου αυτής της Εταιρίας και μέσω αυτής διαμορφώνουν την πολιτική τους (τιμές κ. άλ.).
Χιλιάδες παλέτες περνούν μέσα από το αμφιθέατρο (12 στο σύνολό τους) όπου δεκάδες αγοραστές βλέπουν το προϊόν αλλά και τα χαρακτηριστικά του (είδος, προσέλευση, τιμή ανά τεμάχιο κ. αλ.) από ένα ηλεκτρονικό διάγραμμα και μέσα από τους φορητούς τους υπολογιστές προτείνουν τιμές αγοράς. Μετά από ένα χρονικό διάστημα η διαδικασία κλείνει για το συγκεκριμένο είδος και ο πλειοδοτών στην τιμή είναι ο αγοραστής.
Image Hosted by ImageShack.us
Άμστερνταμ: Πόλη μουσείων, σκαφών, ποδηλάτων και μαριχουάνας

- Herengracht, Prinsengracht, Kaisergracht (κανάλια που βρίσκονται όμορφα σπίτια, δενδροστοιχίες, εστιατόρια, μπαρ και καταστήματα), Singel (υπάρχει αγορά λουλουδιών, πλωτό παζάρι λουλουδιών) . Kανάλια βρώμικα που όμως δεν είναι δύσοσμα.

- Πλατεία Dam (το κέντρο ζωής της Πόλης). Eδώ υπάρχει το βασιλικό παλάτι και ο γοτθικού ρυθμού νέος ναός, Leidseplein (στέκι νεολαίας με πολλά εστιατόρια και καταστήματα), Rembrandtplein, Waterlooplein ( με υπαίθρια αγορά – παζάρι),

Εμπορικοί δρόμοι:
- Kalverstraat
- Rokin
- Leidestraat

Συνοικία Jordan έξω από την Πόλη στο Δυτικό Τομέα, πέρα από το κανάλι Prinsengracht.

- Red Light District. «Κόκκινα Φανάρια» Ανατολικά της Πόλης.

- Hortus botanicus: Ο παλιότερος βοτανικός κήπος στον κόσμο (1638). Περισσότερα από 6000 φυτά απ όλο τον κόσμο καλλιεργούνται σε κήπους και θερμοκήπια. Ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει και να αναγνωρίσει είδη φυτών από το ταμπελάκι όπου έχει γραφεί το βοτανικό του όνομα, να παρακολουθήσει καλλιεργητικές τεχνικές, να θαυμάσει ωραία λουλούδια και μπορεί να ξεκουραστεί απολαμβάνοντας το ποτό του η μιά εξαιρετική μηλόπιττα στο αναψυκτήριο – καφενείο που βρίσκεται μέσα στον Κήπο.
Image Hosted by ImageShack.us
Thymus vulgaris

- Οι πιο διάσημοι είναι οι κήποι Keukenhof στο Lisse 32 KM ΝΔ του Άμστερνταμ (¨Άνοιξη).

- Ολλανδικά φαγητά
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.usDELFT:Γιοχάνες Βερμέερ
"Κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι",
"Girl with pearl earring"
JOHANNES VERMEER 1665
λάδι σε μoυσαμά, 45x40 εκ., Μάουριτσχαϊς, Χάγη.
Image Hosted by ImageShack.us
Καλόν είναι όποιος σκοπεύει να επισκευτεί το
Delft να παρακολουθήσει και την ομότιτλη
κινημτογραφική ταινία του Πιτερ Γουεμπερ και
πρωταγωγνιστές:
Σκαρλετ Γιοχανσον, Κολιν Φερθ, Τομ Γουιλκινσον.

Labels: