Sunday, October 18, 2009

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

- Απαιτεί ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων
- Αναζητεί απαντήσεις σε πολλά και βασικά θέματα της πολιτικής ζωής (ανεργία, κοινωνικές ανισότητες , ΕΕ και παγκοσμιοποίηση).
- Κυριαρχείται από ένα κατακερματισμό αντιλήψεων για τη διαμόρφωση των κοινωνιών της.
- Έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες (τελωνειακή ένωση, ενιαία αγορά, ΟΝΕ, ΚΑΠ, κ. άλ.).
- Απουσιάζουν βασικοί στόχοι για την εξέλιξή της (ενιαίο κράτος, ομοσπονδία, διακυβερνητική συνεργασία ή μόνο ενιαία αγορά).
- Σκοπεύει (αν σκοπεύει) στη δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης.
- Χαρακτηρίζεται από διαδοχικές εκχωρήσεις εθνικών αρμοδιοτήτων και παραιτήσεις άσκησης εθνικής πολιτικής.
- Είναι κοινοτητα αξιών (ειρήνη, δημοκρατία, σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πλουραλισμός αλληλεγγύη, ...)
- Δεν μπορεί η καθυστερεί να δώσει απαντήσεις για το ενεργειακό πρόβλημα, τις κλιματικές αλλαγές, το μεταναστευτικό, την ανάδειξη των πολιτισμικών διαφορών, τις ανθρωπιστικές κρίσεις, κ. άλ.)
- Υπάρχει «δημοκρατικό έλλειμμα», γραφειοκρατία και δεν υπάρχει σχέση του πολίτη και των εκπροσώπων του με τα όργανα της ΕΕ ( η Βουλή του κράτους μέλους δεν πληροφορείται και δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση σχέσεων , λήψη αποφάσεων, θεσμοθέτηση κανονισμών, οδηγιών κλπ). Η Επιτροπή δεν είναι εκλεγμένη από τους πολίτες. Η λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο δεν είναι πάντοτε διαφανής.
- Απαιτείται ένας άλλος ρόλος πέραν εκείνου των αγορών και των οικονομικών μεγεθών, απαιτείται ενίσχυση της δημοκρατίας με διάλογο και δημόσια διαβούλευση των κοινών θεμάτων, ενιαία δημοψηφίσματα σε όλα τα κράτη μέλη, συμμετοχή, κινητοποίηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών.


Η Νέα - Μεταρρυθμιστικη Συνθήκη
προβλέπει:

- αρχές και διαδικασίες λειτουργίας για τη διαμόρφωση ενός συστήματος ανοιχτού στη δημόσια διαβούλευση για τις πολιτικές τις Ένωσης.
- εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στον τρόπο συγκρότησης των οργάνων της, στη λειτουργία τους, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στην αποτελεσματικότητα των θεσμών της.
διαμορφώνει:
ένα πλαίσιο κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και πολιτικών στους τομείς των κλιματικών μεταβολών, της ενέργειας, της έρευνας και τις τεχνολογίας και του τουρισμού.
θέτει:
ένα πλαίσιο αρχών και στόχων πολιτικής
θεσπίζει:
όργανα και διαδικασίες για πολιτικές διασυνοριακών ελέγχων, παροχής ασύλου, υποδοχής μεταναστών κ. άλ.

Στην ΕΕ σήμερα διαμορφώνονται δύο (2) κατευθύνσεις:
1) οι υποστηρικτές της ενοποίησης που μιλούν γία "διεύρυνση και εμβάθυνση" της ΕΕ με τις παρκάτω διακρίσεις
- διακυβερνητική : οικονομική ένωση με πολιτική συνεργασία
- ομοσπονδιακή: πολιτική ενοποιηση των ευρωπαικών κρατών και
2) οι ευρωσκεπτικιστές που μιλούν γιά αποσύνθεση της ΕΕ, εθνικοποίηση των κοινών πολιτικών κ. άλ..

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

- Η ΕΕ είναι μονόδρομος για να αντιμετωπίσουν μικρά και μεγάλα κράτη - μέλη τα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης.
- Η ΟΝΕ βοηθά τα κράτη μέλη και τους πολιτες γιά να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές και νομισματικές κρίσεις.
- Η εκχώρηση εθνικών αρμοδιοτήτων και η αποδυνάμωση των εθνικών κρατών:
ενισχύει τις αγορές και τις μεγάλες επιχειρήσεις (αποφασίζουν για επενδύσεις μισθούς, συνθήκες εργασίας, ασφαλιστικά, φόρους κ. άλ.).
συγκεντρώνει την πολιτική εξουσία σε παγκόσμιους η περιφερειακούς οργανισμούς (G8, Π.Τ., Π.Ο.Ε, Δ.N.T, Ε.Ε., NAFTA) με δέσμευση αποφάσεων σε ζητήματα δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής καθώς και σε ζητήματα διακρατικών και διαπεριφερειακών σχέσεων σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο,
σηματοδοτεί το πέρασμα στη παντοδυναμία της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.
- H ΕΕ υπήρξε τόπος δημιουργίας και διαμόρφωσης αξιών και οφείλει να λειτουργεί και να δρά με βάση αυτές τις αξίες.

1)Ήπια ηγεμονία
Η Ευρώπη μετά την κρίση
Ξ. Γιαταγάνας, Δ. Καλουδιώτης
ΚΡΙΤΙΚΗ

2) Κώστας Σημίτης
Σκέψεις για μια
προοδευτική
διακυβέρνηση
ΠΟΛΙΣ

3) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ
Μιχάλης Ψημίτης
Ατραπός

Labels:

4 Comments:

At 23 June, 2008 , Blogger Πέτρος said...

Συμφωνώ σε πολλά. Σε ρωταω όμως και θέλω να απαντήσεις ρεαλιστικά. Ποιον θα ήθελες για κυβέρνηση; Το πασοκ; Την ΝΔ; Τον Συριζα; ή της ΕΕ;

 
At 24 June, 2008 , Blogger ΤΑΣΟΣ said...

H απάντηση στο ταχυδρομείο σου το οποίο όμως δεν μπορώ να βρώ.


Πέτρο το post γράφηκε για να δείξει ότι η ΕΕ πρέπει να κινηθεί και στη σφαίρα της πολιτικής και όχι μόνο της οικονομίας η της ενιαίας αγοράς. Να λύσει δηλαδή και πολιτικά προβλήματα.

Είναι αδύνατο σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης τα εθνικά κράτη να λύσουν προβλήματα. Οι σημερινοί ενθνικόφρονες δεν έχουν πλέον επιχειρήματα.

Πρέπει να σταματήσουν κάποτε οι ελληνικές κυβερνήσεις να αποδίδουν τις αιτίες των προβλημάτων στην ΕΕ.

Ηταν λάθος το αίτημα γαι δημοψήφισμα. Γιατί ΠΑΣΟΚ και ΝΔ είχαν εκφραστεί υπέρς της Νέας Συνθήκης. Στο δημοψήφισμα αν γινόταν θα κυριαρχούσαν πολιτικα κριτήρια (αντικύβερνητική η αντι ΕΕ στάση) Αλλωστε απ ότι λένε οι αρχές της Συνθήκης ενδιαφέρουν περισσότερο την εσωτερική λειτουργία της ΕΕ.

 
At 24 June, 2008 , Blogger david santos said...

I loved this post and this blog.
Happy day

 
At 25 June, 2008 , Blogger Πέτρος said...

Προσωπικά δεν έχω διαβάσει την συνθήκη αυτή και για αυτό δεν έχω άποψη. Πιστεύω ότι η σωστή λειτουργία της οικονομίας θα δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα. Δεν είναι η οικονομία το πρόβλημα. Οι πολιτικοί είναι.

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home