Saturday, April 28, 2007

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

- Επηρεάζεται ο καταναλωτής όταν λαμβάνει μέσω της κατανάλωσης φυτικών προϊόντων πολλές δόσεις υπολειμμάτων κάτω των επιτρεπόμενων ανωτάτων ορίων η κάτω της αποδεκτής ημερήσιας λήψης;

- Επηρεάζεται ο καταναλωτής όταν λαμβάνει μέσω της κατανάλωσης φυτικών προϊόντων πολλών ειδών υπολείμματα κάτω των επιτρεπόμενων ανωτάτων ορίων η κάτω της αποδεκτής ημερήσιας λήψης;

- Προκαλούν οι σύγχρονοι μέθοδοι φυτοπροστασίας αλλοιώσεις στις γεύσεις και το χρώμα των παραγόμενων φυτικών προϊόντων;

- Γιατί η «αισθητική ποιότητα» και όχι η ουσιαστική (προσιτές τιμές, επάρκεια, ποικιλία, ασφαλή και υγιεινά φυτικά προϊόντα) κερδίζει τις προτιμήσεις των καταναλωτών;

- Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν πλεονάσματα φυτικών προϊόντων για τα οποία έχουν ξοδευτεί οικονομικοί (χρήματα, εργασία, εξοπλισμός) και φυσικοί πόροι (πρώτες ύλες, έδαφος, νερό, γενικά περιβαλλοντική υποβάθμιση κ. άλ.);

- Γιατί δεν αναφέρεται στη συνταγή η στην έγριση του σκευάσματος ο αριθμός των ημερών μετά τον ψεκασμό που μπορεί ο ο παραγωγός η ο εργαζόμενος να εισέλθει στην καλλιέργεια?

- Γιατί οι οικ. ενισχύσεις δίδονται με ίδια κριτήρια στους μεγάλους παραγωγούς, σε εκείνους που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί και στους κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς και εξαναγκάζουν τους τελευταίους, προκειμένου να επιτύχουν υψηλή παραγωγικότητα, να χρησιμοποιούν περισσότερο αποτελεσματικές μεθόδους προστασίας των καλλιεργειών τους (εντατική εκμετάλλευση, μεγαλύτερες ποσότητες γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων);

- Γιατί δεν εφαρμόζεται συνταγολόγιο γεωργικών φαρμάκων (1);

- Γιατί οργανωμένες κοινωνικές ομάδες (οικολόγοι, καταναλωτές, κ. άλ.) και μέσα ενημέρωσης:

υπερβάλλουν ενώ γνωρίζουν ότι το κοινωνικό κόστος από τη χρήση φυτοφαρμάκων είναι πολύ μικρότερο από εκείνο της χρήσης του αυτοκινήτου (ανθρώπινες ζωές, δρόμοι, καυσαέρια, πλαστικά απόβλητα κ. άλ.) η της χρήσης άλλων χημικών ουσιών (βιομηχανικά αέρια, στερεά και υγρά απόβλητα);

ηθελημένα αγνοούν ότι η προστασία των καλλιεργειών και φυτικών προϊόντων με φυτοφάρμακα συνδέεται άμεσα με το πρόβλημα της διατροφής του διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού της γής;

επιμένουν στις περί «αειφορίας» αντιλήψεις τους ενώ γνωρίζουν «…ότι οι νεότερες γενιές ζουν αποδεδειγμένα καλύτερα από τις παλαιότερες. Έτσι η μέσω της αειφορίας διατήρηση φυσικών πόρων για τις μελλοντικές γενεές σημαίνει ουσιαστικά μια δωρεά πλούτου από του φτωχούς (τωρινούς) στους πλούσιους»

δεν παραδέχονται ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα η απαίτηση για επαρκή, ασφαλή, υγιεινά και υψηλής ποιότητας προϊόντα.

(1)ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ:

- Γραπτή συνταγή που σκοπό έχει τον περιορισμό της χρήσης των ΦΠ και κατ΄ επέκταση τον περιορισμό του κόστους, την προστασία του χρήστη, του καταναλωτή και του περιβάλλοντος.

- Διατυπώνεται ύστερα από επιτόπιο έλεγχο ή εξέταση δείγματος, περιγράφει το πρόβλημα – διάγνωση και προτρέπει στην πιστή και αυστηρή τήρηση των αναγραφομένων στην ετικέτα με την οποία είναι απόλυτα σύμφωνη.

- Βασίζεται στις Αρχές της Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης.

- Συνταγογραφείται μόνο η δραστική ουσία.

- Συνταγογραφούν μόνο γεωπόνοι, όπως με σαφήνεια προβλέπεται στο Νόμο, που έχουν πιστοποιημένη γνώση όπως προβλέπεται (ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ – 21/10/2009).

- Ο συνταγογράφος αμείβεται με δαπάνες του παραγωγού και ενημερώνεται τακτικά με δαπάνες του ΥΠ. Α.Α. & Τροφίμων.

Τέλος για να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της συνταγογράφισης πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να είναι πιστοποιημένοι, όπως προβλέπεται και να ελέγχεται η χρήση των ΦΠ με συμβουλευτικές διαδικασίες.

Labels:

4 Comments:

At 28 April, 2007 , Blogger ο δείμος του πολίτη said...

Αιρετικό άρθρο, ομολογώ και η σκέψη μου δεν απέχει πολύ από τη δική σου. Θα διαφωνήσω απλά στο ότι οι οικολόγοι συχνά πυκνά μιλούν για όλα τα ζητήματα και όχι μόνο για τα λιπάσματα. Απλά αυτά προβάλλονται ως πιο ανώδυνες οικολογικές ανησυχίες από τα κανάλια. Απόδειξη ότι οι ακτιβιστές οικολόγοι και οι δραστηριότητές τους έχουν λιγότεροι προβολή ακόμα και εκείνη του ΚΚΕ (που είναι και παράνομο).

Ωστόσο, διαφωνώ στην προσέγγιση του κοινωνικού κόστους και τη σύγκρισή του με το αυτοκίνητο. Αντιλαμβάνομαι ότι βέβαια πρόκειται για ένα επιχέιρημα, αλλά το βρίσκω (πλην των καυσαερίων) ατυχές. Και τούτο διότι ο τοπικός υδροφόρος ορίζοντας περιοχών με λιπάσματα κατά μελέτες είναι υπερβολικά μολυσμένος (Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα, Αμαλιάδα κτλ) ενώ στις προαναφερόμενες περιοχές αυξάνονται αξιόλογα τα κρούσματα καρκινωμάτων. Ανάλογη έρευνα στη Δυτική Θεσσαλονίκη δεν παρουσιάζει τέτοια νούμερα (παρά την εδώ ύπαρξη βιομηχανιών και καυσαερίων). Οι έρευνες έγιναν από καθηγητές επιδημιολογίας του ΑΠΘ και των Πατρών (δύο διαφορετικές είναι).

Αφήνεις έξω από τη συζήτηση της υπερβολικής ποσότητας που χρησιμοποιείται και των ολοένα ισχυρότερων φυτοφαρμάκων το θέμα αλλοίωσης του περιβάλλοντος και τις προσαρμογής των εντόμων και των ζιζανίων στα φάρμακα αυτά -καθώς γίνονται όλο και ισχυρότερα και κάποια είδη μεγάλωσαν κιόλας, κατά ένα-δύο χιλιοστά.

 
At 28 April, 2007 , Blogger ΤΑΣΟΣ said...

...των ολοένα ισχυρότερων φυτοφαρμάκων...

Δεν είναι έτσι deimo, τα τελευταία χρόνια (Ιούλος 2003) αποσύρθηκαν 400 περίπου δραστικες ουσίες και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές που κατατάσσονται στην κατηγορία "επίκίνδυνα" η "ερεθιστικά" (σύμβολο Χ)και όχι στην κατηγορία "τοξικά - δηλητήρια "σύμβολο νεκροκεφαλή".

Πράγματι πολλά εμφανίζουν ανθεκτικότητα. Η ανθεκτικότητά τους, διαπιστώνεται δεν έχουν ζήτηση και αποσύρονται.

...αυξάνονται αξιόλογα τα κρούσματα καρκινωμάτων...

Ετσι είναι deimo αλλά μόνο γαι τους χρήστες και όχι για τους καταναλωτές.
Και αυτό γιατί δεν παίρνιυν μέτρα προστασίας, αυτενεργούν και αυτοσχεδιάζουν, ενημερώνονται από το γείτονα παραγωγό και δεν τηρούν τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του σκευάσματος.

Οι έρευνες έγιναν από καθηγητές...

Μην αποκλείεις ενδεχόμενη σκοπιμότητα ( χορήγηση πιστώσεων κ. άλ.)

 
At 29 April, 2007 , Blogger ο δείμος του πολίτη said...

Αποκλείω τον ενδεχόμενο δόλο επειδή ακριβώς διάβασα τα νούμερα και την ποιότητά τους. Από εκεί και πέρα μίλησα για τους αγρότες σαν καταναλωτές, αφού κρουσματα εμφανίστηκαν και σε κόσμο που δεν είχε σχέση με τους αγρούς, αλλά ζούσε στην ίδια περιοχή και έτρωγε τα ίδια τρόφιμα.

Τώρα σχετικά με τα άλλα σαφώς τα τρόφιμα και τα φυτοφάρμακα αποτελούν την πιο εύκολη στόχευση για το περιβάλλον. Και επειδή λες ότι αποσύρονται ορισμένες ουσίες, να σου πω ότι εμφανίζονται και νέες. Όπως έρχονται και αυτοκίνητα με καλύτερο καταλύτη και υβριδικά (αλλά το συνολικά μεγάλο κόστος ανά τεμάχιο δεν επιτρέπει τόσο εύκολα την αλλαγή τους).

 
At 01 May, 2007 , Blogger david santos said...

Thanks for you work and have a good week

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home