Saturday, April 28, 2007

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

- Επηρεάζεται ο καταναλωτής όταν λαμβάνει μέσω της κατανάλωσης φυτικών προϊόντων πολλές δόσεις υπολειμμάτων κάτω των επιτρεπόμενων ανωτάτων ορίων η κάτω της αποδεκτής ημερήσιας λήψης;

- Επηρεάζεται ο καταναλωτής όταν λαμβάνει μέσω της κατανάλωσης φυτικών προϊόντων πολλών ειδών υπολείμματα κάτω των επιτρεπόμενων ανωτάτων ορίων η κάτω της αποδεκτής ημερήσιας λήψης;

- Προκαλούν οι σύγχρονοι μέθοδοι φυτοπροστασίας αλλοιώσεις στις γεύσεις και το χρώμα των παραγόμενων φυτικών προϊόντων;

- Γιατί η «αισθητική ποιότητα» και όχι η ουσιαστική (προσιτές τιμές, επάρκεια, ποικιλία, ασφαλή και υγιεινά φυτικά προϊόντα) κερδίζει τις προτιμήσεις των καταναλωτών;

- Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν πλεονάσματα φυτικών προϊόντων για τα οποία έχουν ξοδευτεί οικονομικοί (χρήματα, εργασία, εξοπλισμός) και φυσικοί πόροι (πρώτες ύλες, έδαφος, νερό, γενικά περιβαλλοντική υποβάθμιση κ. άλ.);

- Γιατί δεν αναφέρεται στη συνταγή η στην έγριση του σκευάσματος ο αριθμός των ημερών μετά τον ψεκασμό που μπορεί ο ο παραγωγός η ο εργαζόμενος να εισέλθει στην καλλιέργεια?

- Γιατί οι οικ. ενισχύσεις δίδονται με ίδια κριτήρια στους μεγάλους παραγωγούς, σε εκείνους που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί και στους κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς και εξαναγκάζουν τους τελευταίους, προκειμένου να επιτύχουν υψηλή παραγωγικότητα, να χρησιμοποιούν περισσότερο αποτελεσματικές μεθόδους προστασίας των καλλιεργειών τους (εντατική εκμετάλλευση, μεγαλύτερες ποσότητες γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων);

- Γιατί δεν εφαρμόζεται συνταγολόγιο γεωργικών φαρμάκων (1);

- Γιατί οργανωμένες κοινωνικές ομάδες (οικολόγοι, καταναλωτές, κ. άλ.) και μέσα ενημέρωσης:

υπερβάλλουν ενώ γνωρίζουν ότι το κοινωνικό κόστος από τη χρήση φυτοφαρμάκων είναι πολύ μικρότερο από εκείνο της χρήσης του αυτοκινήτου (ανθρώπινες ζωές, δρόμοι, καυσαέρια, πλαστικά απόβλητα κ. άλ.) η της χρήσης άλλων χημικών ουσιών (βιομηχανικά αέρια, στερεά και υγρά απόβλητα);

ηθελημένα αγνοούν ότι η προστασία των καλλιεργειών και φυτικών προϊόντων με φυτοφάρμακα συνδέεται άμεσα με το πρόβλημα της διατροφής του διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού της γής;

επιμένουν στις περί «αειφορίας» αντιλήψεις τους ενώ γνωρίζουν «…ότι οι νεότερες γενιές ζουν αποδεδειγμένα καλύτερα από τις παλαιότερες. Έτσι η μέσω της αειφορίας διατήρηση φυσικών πόρων για τις μελλοντικές γενεές σημαίνει ουσιαστικά μια δωρεά πλούτου από του φτωχούς (τωρινούς) στους πλούσιους»

δεν παραδέχονται ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα η απαίτηση για επαρκή, ασφαλή, υγιεινά και υψηλής ποιότητας προϊόντα.

(1)ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ:

- Γραπτή συνταγή που σκοπό έχει τον περιορισμό της χρήσης των ΦΠ και κατ΄ επέκταση τον περιορισμό του κόστους, την προστασία του χρήστη, του καταναλωτή και του περιβάλλοντος.

- Διατυπώνεται ύστερα από επιτόπιο έλεγχο ή εξέταση δείγματος, περιγράφει το πρόβλημα – διάγνωση και προτρέπει στην πιστή και αυστηρή τήρηση των αναγραφομένων στην ετικέτα με την οποία είναι απόλυτα σύμφωνη.

- Βασίζεται στις Αρχές της Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης.

- Συνταγογραφείται μόνο η δραστική ουσία.

- Συνταγογραφούν μόνο γεωπόνοι, όπως με σαφήνεια προβλέπεται στο Νόμο, που έχουν πιστοποιημένη γνώση όπως προβλέπεται (ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ – 21/10/2009).

- Ο συνταγογράφος αμείβεται με δαπάνες του παραγωγού και ενημερώνεται τακτικά με δαπάνες του ΥΠ. Α.Α. & Τροφίμων.

Τέλος για να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της συνταγογράφισης πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να είναι πιστοποιημένοι, όπως προβλέπεται και να ελέγχεται η χρήση των ΦΠ με συμβουλευτικές διαδικασίες.

Labels:

Saturday, April 21, 2007

INTELLIGIBLE sun of justice

INTELLIGIBLE sun of justice and you, glorifying myrtledo not,
I implore you do not forget my country !

Its high mountains eagle-shaped, its volcanos all vines in rowsand
its houses the whiter for neighboring near the blue!

My bitter hands circle with the Thunderbolt to the other side of Time.
I Summon my old friends with treat and running blood!

INTELLIGIBLE sun of justice and you, glorifying myrtle
do not, I implore you do not forget my country !

AXION ESTI
ODYSSEUS ELYTIS
B. THE PASSION
g. INTELLIGIBLE sun of Justice

Labels:

Sunday, April 15, 2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

- 33 Χρόνια Τουρκικής κατοχής

- Στο διάστημα 22/7 – 8/8/1974 η Τουρκία αποβιβάζει στην Κύπρο 40.000 στρατιώτες και 200 περίπου άρματα μάχης.
Η Ελλάδα (21/7) στέλνει μια μοίρα καταδρομών με 15 Nor atlas. Ένα καταρρίπτεται και άλλα 3 υπέστησαν βλάβες από τα αντιαεροπορικά της Εθνικής Φρουράς λόγω κακής συνεννόησης

- Ο τουρκικός στρατός κατέχει του 36,3% της Κύπρου (40% μαζί με τη νεκρή ζώνη) (16/8/1974), με μέτωπο 25 Km και βάθος 18 Κm (8/8/1974)

- 1493 άνθρωποι αγνοούνται

- To 28% του Ελληνοκυπριακού πληθυσμού προσφυγοποιήθηκε (191251 άνθρωποι)

- 97 Ελλαδίτες αξιωματικοί και στρατιώτες θυσιάστηκαν κατά την εισβολή και 70 είναι αγνοούμενοι – αιχμάλωτοι πολέμου.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΏΝ ΚΥΠΡΟΥ 1974
”ΕΛΔΥΚ”

- Τέλος του 1974 παρέμειναν στα κατεχόμενα 15000 Ελληνοκύπριοι. Σήμερα παραμένουν εγκλωβισμένοι 406 Ελληνοκύπριοι και 140 Μαρωνίτες.

- 200.000 εικόνες (8ο – 20ο αιώνα) έχουν καταστραφεί.
- 60.000 κειμήλια έχουν κλαπεί
- 133 (από τις 520) εκκλησίες έχουν απογυμνωθεί από αγιογραφίες
(ΤΑ ΝΕΑ 12/4/2007 6/24)

Labels:

Wednesday, April 11, 2007

ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΑΠΟ ΦΥΤΑ

Ελπίζοντας να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση σε ινσουλίνη, μια καναδική εταιρεία ξεκίνησε τη δοκιμαστική καλλιέργεια ενός φυτού στο οποίο έχει εισαχθεί το ανθρώπινο γονίδιο για τη σύνθεση της ορμόνης.
Η εταιρεία Symbiosis, που ελπίζει να φέρει τη νέα ινσουλίνη στην αγορά σε περίπου τρία χρόνια, εκτιμά ότι μία και μόνο μεγάλη φάρμα καλλιέργειας θα ήταν αρκετή για να καλύψει την παγκόσμια ζήτηση.
Σήμερα, η περισσότερη από την ινσουλίνη που κυκλοφορεί στην αγορά παράγεται από γενετικά τροποποιημένα βακτήρια μέσα σε κλειστές δεξαμενές.
Η Symbioses παράγει την ινσουλίνης στους σπόρους της κνήκου, ενός φυτού που καλλιεργείται σε μικρή κλίμακα για την παραγωγή σπορέλαιου.
Η πειραματική καλλιέργεια έχει ξεκινήσει στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Χιλή.
Η εταιρεία πιστεύει ότι, αν καταφέρει να αποδείξει ότι η φυτική ινσουλίνη είναι πανομοιότυπη με την ανθρώπινη, το νέο προϊόν δεν χρειάζεται να περάσει από νέες, χρονοβόρες κλινικές δοκιμές.
Στο μεταξύ, αρκετές ακόμα ερευνητικές ομάδες πειραματίζονται με φαρμακευτικά φυτά.

Στο Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν, γενετικά τροποποιημένος καπνός παράγει ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Σε άλλα εργαστήρια πατάτες παράγουν το μετάξι της αράχνης και βιομηχανικά λιπαντικά απομονώνονται από γενετικά τροποποιημένα σπορέλαια.

Μια ολλανδική εταιρεία, επίσης, δημιούργησε ένα κάρδαμο ειδικό για ναρκοπέδια, του οποίου τα άνθη αλλάζουν χρώμα αν απορροφήσουν εκρηκτικες ύλες.

Tο κείμενο πάρθηκε απο εδώ

LINKS

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΓΤΟ

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ

Labels:

Tuesday, April 10, 2007

AAΣΠΕ, ΠΠΣΠ, …Κ. ΑΛ.

- Φοιτητικές παρατάξεις που κυριάρχησαν στο φοιτητικό χώρο σε άλλες εποχές χωρίς καμία ανάλογη επιρροή στο χώρο των εργαζομένων.

- Οργανώσεις ευάλωτες στη διείσδυση χαφιέδων και αντιδραστικών. Τροφοδότησαν πολλαπλώς την ασφάλεια.

- Στελέχη τους αναρριχήθηκαν σε θέσεις της διοίκησης και πολυεθνικές, συνδέθηκαν με χρηματισμούς, άλλοι έγιναν υπουργοί και βουλευτές και άλλοι βρέθηκαν σε πρωθυπουργικό περιβάλλον. Οι περισσότεροι πήγαν σπίτι τους και στα φαρμακεία των γονιών τους.

- Ορισμένοι σήμερα ζουν με το παρελθόν τους και με διάφορες εκλογικές μεθοδεύσεις προσπαθούν να παίξουν κάποιο ρόλο στο συνδικαλισμό στην αυτοδιοίκηση η αλλού. Οι παρατάξεις έχουν εξαφανιστεί.

- Τους χαρακτήριζε ακατάσχετη «ρητορεία». Ήταν εμφανές το ρηχό ιδεολογικό τους υπόβαθρο.

Labels:

Wednesday, April 04, 2007

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΒΙΑΣΤΗ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Η ευθανασία:
συναρτάται αμέσως η εμμέσως με νομικά, φιλοσοφικά, κοινωνικά, ηθικά, ψυχολογικά και θρησκευτικά προβλήματα,
σημαίνει «την ανώδυνη επίσπευση του θανάτου προσώπου, πάσχοντος από επώδυνη και ανίατη ασθένεια» (πολυτραυματίες, καρκίνος, μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα)
περικλείει την επιλογή της στιγμής του θανάτου με σκοπό τη λύτρωση του ασθενούς από το αίσθημα του πόνου και ενδεχόμενα τη διατήρηση της ακεραιότητας της προσωπικής του αξιοπρέπειας
αφορά το σπλαχνικό θάνατο (
mercy killing) και
διακρίνεται σε
εκούσια όταν ο ίδιος ο υποφέρων την επιθυμεί και σε
ακούσια όταν ο πάσχων αδυνατεί να εκφράσει τη θέλησή του και άλλοι αντί αυτού (συγγενείς , ιατρός) την αποφασίζουν ή
παθητική:
- δεν χορηγείται φαρμακευτική αγωγή
- ο γιατρός δεν προβαίνει σε ιατρικές πράξεις η διακόπτει ιατρικές πράξεις
ενεργητική:
- βράχυνση της ζωής του ασθενούς που πάσχει από ανίατη και βασανιστική νόσο.

ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

- όταν πρόκειται για τη δική μας ζωή.
- έχομε επίγνωση της κατάστασης.
- γίνεται πάντοτε με τη σαφή και εκφρασμένη βούληση μας.

ασθένειας.
Δηλ. έχομε εκφραστεί πριν η κατά τη διάρκεια επώδυνης και ανίατης ασθένειας.
O διεθνής όρος "living will", δηλαδή μιας " διαθήκης εν ζωή", με την οποία ένας υγιής σωματικά και πνευματικά άνθρωπος εκχωρεί στο γιατρό το δικαίωμα - κάτω από ορισμένες βέβαια, προϋποθέσεις - αφαιρέσεως της ζωής του, χωρίς εκείνος να διώκεται γι' αυτό ποινικά.
- είναι ατομικό και όχι κοινωνικό θέμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Είναι ανθρώπινο δικαίωμα ο αξιοπρεπής θάνατος όπως και η αξιοπρεπής ζωή.

- Έχει γραφεί ότι πίσω από τα θέματα της ευθανασίας κρύβεται μια αναμφισβήτητη προσπάθεια μείωσης των εξόδων των ασφαλιστικών οργανισμών που είναι τεράστια (το 80% του συνόλου των εξόδων της ζωής του ασφαλισμένου) κατά την τελική φάση της ζωής του ασθενούς

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Έχει ο άνθρωπος δικαίωμα να τερματίσει τη ζωή του γιατί θεωρεί ότι η συνέχισή της τον απαξιώνει;

Είναι η Ζωή δικαίωμα ή υποχρέωση και πόσο πραγματικά μας ανήκει?

Θεσμοθέτηση η ανοχή;

Σε ποιες περιπτώσεις;

Ποιες προϋποθέσεις;

Ποιοι αποφασίζουν;

Υπάρχουν σκοπιμότητες;
(ασφαλιστικές εταιρείες – έξοδα νοσηλείας- οικ. συμφέροντα –κληρονομικά κλπ)


Είπαν η έγραψαν:

"έργο της ιατρικής είναι η αποκατάσταση της υγείας και η καταπράυνση των πόνων, όχι μόνο όταν η καταπράυνση αυτή μπορεί να οδηγήσει στη θεραπεία αλλά και όταν μπορεί να εξασφαλίσει ένα εύκολο και γαλήνιο θάνατο"
SIR FRANCIS BACON

"Το πιο ανατριχιαστικό από τα κακά, ο θάνατος, είναι ένα τίποτα για μας, ακριβώς επειδή όταν υπάρχουμε εμείς αυτός είναι ανύπαρκτος και όταν έρχεται αυτός είμαστε ανύπαρκτοι εμείς"
Επίκουρος προς Μενοικέα

"όπως όταν πρόκειται να ταξιδέψω, θα διαλέξω το πλοίο, η αν πρόκειται να κατοικήσω θα διαλέξω το σπίτι μου, έτσι θα επιλέξω και τον θάνατό μου όταν πρόκειται να φύγω από τη ζωή"
ΣΕΝΕΚΑΣ

Που επιτρέπεται:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: η ευθανασία επιτρέπεται έπειτα από ιατρική γνωμάτευση και μόνον εάν συντρέχουν τρεις συγκεκριμένοι λόγοι: ο ασθενής να είναι ετοιμοθάνατος, να έχει επίγνωση της κατάστασής του, να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη διαδικασία και η διαβίωσή του να χαρακτηρίζεται ανυπόφορη.

ΔΑΝΙΑ: Ο γιατρός οφείλει να σέβεται τη βούληση του ασθενούς εφ όσον αυτή έχει εκφραστεί με κάποια ορισμένη διαδικασία που να αποδεικνύει τη σοβαρότητα της. Εάν ο ασθενής δεν θέλει ν α ταλαιπωρείται και ότι θέλει να εφαρμοστεί σ αυτόν παθητική ευθανασία και εάν συντρέχου σ αυτόν και κάποιες άλλες αντικειμενικές προϋποθέσεις ο γιατρός οφείλει συμμόρφωση.. Δεν προϋποτίθεται οίκτος ούτε κάποια άλλη στάση του γιατρού. Είναι νομική υποχρέωση του να συμμορφωθεί με τη βούληση του ασθενούς.

ΗΠΑ ΟΡΕΓΚΟΝ: σύμφωνα με το νόμο, ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται στους τελευταίους έξι μήνες ανίατης ασθένειας, να είναι σε διανοητική κατάσταση που να του επιτρέπει να πάρει ο ίδιος την απόφαση για την ευθανασία και η διάγνωση να επιβεβαιωθεί από δύο γιατρούς.

Labels:

Monday, April 02, 2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ: ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ?

1955 – 1956: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΕΔΙΟ ΧΑΡΝΤΙΓΚ

4/10/1955: Στο ξενοδοχείο «Λήδρα Παλλάς» της Λευκωσίας γίνεται η πρώτη συνάντηση Μακαρίου – Χάρντιγκ. Ακολουθούν άλλες επτά.
Στη συνάντηση αυτή ο Μακάριος εγκαταλείπει τη θέση για άμεση Ένωση, δέχεται μεταβατικό σύνταγμα αυτοκυβερνήσεως μετά τη λειτουργία του οποίου η Μ. Βρεταννία θα δεχόταν θέσεις περί αυτοδιάθεσης στην Κύπρο.
Το Μακάριο ανησυχούσαν:
- η άρνηση της βρεταννικής κυβέρνησης να δώσει εκ των προτέρων αμνηστία σε όλους τους καταδικασθέντες αγωνιστές,
- το γεγονός ότι περιλάμβανε στον τομέα εσωτερικής ασφάλειας θέματα εκπαιδευτικά, διοικητικά, οικονομικά γενικά ο κυβερνήτης θα μπορούσε ν α υπεισέρχεται σε όλους τους τομείς διοίκησης,
- το ότι η τελική λύση του θέματος θα έπρεπε κατ ανάγκη να είναι συναρτημένη με τα συμφέροντα και τις συμμαχικές υποχρεώσεις της Μ. Βρεταννίας.
Οι προτάσεις – σχέδιο Χάρντινγκ θεωρείται από πολλούς μια χαμένη ευκαιρία γιατί:
- μια εξελικτική πορεία των συνταγματικών θεσμών θα οδηγούσε σε ανεξαρτησία,
- δεν είχε ακόμη υπεισέλθει στο κυπριακό ζήτημα ο τουρκικός παράγοντας.
Η κυβέρνηση Καραμανλή αρνήθηκε να αναλάβει την ευθύνη μίας καλύτερης λύσης του Κυπριακού παρά την επιθυμία του Μακαρίου και τις πιέσεις των Άγγλων.
Δέχτηκε όμως αργότερα μία πολύ χειρότερη λύση (Συμφωνία Ζυρίχης – Λονδίνου)

1964 Ιούλιος: Σχέδιο Ντην Ατσεσον
Ο Αμερικάνος διπλωμάτης (και Υπ. Εξ. ΗΠΑ 1949- 1953) Ντην Ατσεσον υποβάλει δύο διαδοχικά σχέδια. Μιλούν για διχοτόμηση – διπλή ένωση. Απορρίπτονται από το Μακάριο αλλά και από τους Τούρκους γιατί οι Τούρκοι έχουν ήδη διαμορφώσει τη στρατηγική τους για έλεγχο της Κύπρου.
Επιστολή Τζόνσον στον Παπανδρέου, τον καλεί για εφαρμογή του σχεδίου Ατσεσον.Το σχέδιο Ατσεσον παρέμεινε μυστικό.
Από πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει προβλεπόταν:
- διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας,
-το μεγαλύτερο τμήμα της Κύπρου θα ενσωματωνότανε στην Ελλάδα και το υπόλοιπο στην Τουρκί (1)α,
- θέμα Καστελόριζου.
Η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου, είχε αποδεχτεί το σχέδιο Ατσεσον, καθοδήγησε και χρηματοδότησε τη συνωμοτική δράση του Γρίβα (Αρχηγός ΕΛΔΥΚ – ανασυγκρότηση της Εθνοφρουράς) στην Κύπρο και με σκοπό την εφαρμογή του σχεδίου προκαλώντας διχασμό (Μακαριακούς – Γριβικούς).
Συνδέουν την πτώση της κυβέρνησης της Ενώσεως Κέντρου με την αποτυχία εφαρμογής του σχεδίου Ντην Ατσεσον.
(1) Στην Τουρκία θα παρέμενε στρατιωτική βάση που θα καταλάμβανε το 5% της Κύπρου.

Σχέδιο Αναν 2002 - 2004
Hταν μια λύση. Ήταν μια κακή λύση ίσως, ήταν όμως μια βάση διαλόγου. Νομιμοποιούσε το καθεστώς εδαφικής κατοχής από τους Τούρκους σε μικρότερο ποσοστό και προέβλεπε «θεσμική κατοχή» στο υπόλοιπο τμήμα.
Αποκαλύφτηκαν όμως οι υποκριτές που μιλούσαν για απομάκρυνση του τουρκικού στρατού ως να μη γνώριζαν την ύπαρξη άλλων στρατευμάτων στο Νησί.
Oμως έδινε λύση για μια βαθμιαία επανασύνδεση δύο λαών που είχαν ζήσει πολλά χρόνια με εχθρικές σχέσεις.
Είχε ως βάση τη συμφωνία 4 σημείων Μακαρίου – Ντενκτάς (1970).
Προέβλεπε δικοινοτική ομοσπονδία (ομοσπονδιακή επανένωση) απορρίπτοντας την Τουρκική επιδίωξη της Ομοσπονδίας δηλ. τη δημιουργία δύο ξεχωριστών κρατών με διεθνή προσωπικότητα.
Η Τουρκία δεχόταν και δέχτηκε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ χωρίς αντιδράσεις και την ανατροπή των τετελεσμένων του 1974. Οδηγούσε την Τουρκία σε ένα δρόμο χωρίς επιστροφή.

LINKS

ΚΥΠΡΟΣ: ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Labels: