Monday, June 26, 2006

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΕΝΑΣ ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Labels:

Wednesday, June 21, 2006

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ

Πολλές ανακρίβειες είχε δημοσίευμα απογευματινής εφημερίδας (που παρακολουθούμε) σχετικό με τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπως έχουν μετονομαστεί). Τα στοιχεία δόθηκαν από εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με προφανείς σκοπιμότητες (εξασφάλιση πιστώσεων, συμφέροντα κλπ)

Τα ποσοστά των προϊόντων που φέρουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων πέραν των ανωτέρων επιτρεπόμενων ορίων δεν ξεπερνούν το 4%. Πάνω από 70% των ελεγχομένων τροφίμων δεν έχουν καθόλου υπολέιμματα.

Στα λεγόμενα «βιολογικά προϊόντα» όχι μόνο υπάρχουν υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων αλλά μερικές φορές και υπολείμματα απαγορευμένων σκευασμάτων.

Τα μέγιστα επιτρεπόμενα ανώτερα όρια(MRLs - Maximum Residues Limits) δεν είναι τοξικολογικά όρια.
Είναι όρια που έχουν θεσπιστεί (ύστερα από υπολογισμούς και πειραματική διαδικασία) από διεθνείς οργανισμούς (FAO, WHO, EE ) για να διευκολύνουν το διεθνές εμπόριο, για να γίνεται έλεγχος της νομοθεσίας περί γεωργικών φαρμάκων (κακή μη συνιστώμενη χρήση, η χρήση μη εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων κλπ) αλλά και από τις απαιτήσεις του καταναλωτή για υγιεινά, ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα.

Τα φυτοφάρμακα δεν δημιουργούν προβλήματα στον καταναλωτή αλλά στον παραγωγό (λόγο επαναλαμβανόμενης, κακής και παρατεταμένης χρήσης και γενικό λόγο της έκθεσής τους σ΄ αυτά )
στο περιβάλλον (μπορούν να περάσουν μέσα από τις ζωοτροφές στα ζωικά προιόντα να φθάσουν στα υπόγεια και επιφανειακά νερά και μέσο αυτών στον καταναλωτή η στους υδρόβιους οργανισμούς) και στην παραγωγή (ανθεκτικότητα, καταστροφή ωφελίμων κα)

Η ύπαρξη υπολειμμάτων δεν είναι χαρακτηριστικό των γεωργικών φαρμάκων αλλά ανθρώπινων ενεργειών.
Ο παραγωγός δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ετικέτας (δοσολογία, χρόνος εφαρμογής κα), αυτοσχεδιάζει, διενεργεί άσκοπους ψεκασμούς και συμβουλεύεται η παρακινείται από το γείτονα παραγωγό Tα φυτοφάρμακα έχουν μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα.
Η διαρκής όμως προβολή των μειονεκτημάτων δημιουργεί σύγχυση και κρίση εμπιστοσύνης στον καταναλωτή με αποτέλεσμα να κυριαρχούν παραγωγικά συστήματα (βιολογική γεωργία) περισσότερο επικίνδυνα και αμφίβολης αποτελεσματικότητας. Σήμερα η βιολογική γεωργία είναι εμπορικό αντικείμενο μεγάλων εταιρειών με σκοπό την κερδοσκοπία. Ο αλτρουισμός των πρώτων βιοκαλλιεργητών δεν υπάρχει πια!!

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ 840 ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ 348 ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2003

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΠΟΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΊΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (Φ. Π.) ΚΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ

MRLs (Maximum Residues Limits - Μέγιστα Ορια Υπολειμμάτων): μέγιστη περιεκτικότητα ενος φυτοπροστατευτικου προιόντος - γεωργικού φαρμάκου που επιτρέπεται απο το νόμο μέσα η πάνω στα τρόφιμα

LINKS

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥΦ

Labels:

Saturday, June 03, 2006

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΩΣ ΑΠΕΙΛΗ

Η ατμοσφαιρική ρύπανση, η υποβάθμιση περιβάλλοντος, η καταστροφή των δασών εξελίσσεται σε δολοφονική απειλή. Τα προβλήματα επιτείνονται με την αύξηση των λυμάτων (αστικών και βιομηχανικών), των αιωρουμένων σωματιδίων, των νιτρωδών ενώσεων και βαρέων μετάλλων από τη μη συνιστώμενη και αλόγιστη χρήση αγροχημικών (έδαφος, υπόγεια και επιφανειακά νερά) και την τσιμεντοποίηση των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου.
Image Hosted by ImageShack.us
Στην Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη αυξήθηκαν οι συνήθεις ρύποι (όζον, μονοξείδιο) του άνθρακα, διοξείδιο του αζώτου, διοξείδιο του θειου, καπνός, μοκροσωματίδια) σε πολλαπλάσια ποσοστά από την Αθήνα. Τα ποσοστά αύξησης φαίνονται στο ιστόγραμμα (εικ 1) και με στοιχεία που προέκυψαν από αναλύσεις σταγόνων βροχής ( ΤΑ ΝΕΑ 13/5/2005).

Από αιωρούμενα σωματίδια οι 6 από τις 10 περισσότερο επιβαρημένες πόλεις της Ευρώπης είναι ελληνικές με την Πάτρα στην τέταρτη θέση (εικ .2)
Image Hosted by ImageShack.us
Τα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία έχουν απειροελάχιστη διάμετρο, θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνα καθώς εισέρχονται βαθύτερα στο αναπνευστικό σύστημα (ΤΑ ΝΕΑ 17/5/2006). To τελευταίο έτος σημειώθηκαν υπερβάσεις των μέγιστων επιτρεπομένων ορίων 98 φορές.
Έχει γραφεί επίσης ότι η περιεκτικότητα μολύβδου στο αίμα των κατοίκων του κέντρου της Πάτρας είναι μεγάλη καθώς και για την ύπαρξη φωτοχημικού νέφους.

Προβληματική είναι και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων. Ο ΧΥΤΑ «ξερόλακκα» έχει κορεστεί. Οι εναλλακτικές λύσεις καθυστερούν και αυτές που ακούγονται είναι σε λάθος κατεύθυνση γιατί ακόμη και οι στεγανοποιημένες χωματερές με το τεράστιο κόστος δεν φαίνεται αν λύνουν το πρόβλημα αφού απλώς καθυστερούν τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων και του εδάφους .
Από μελέτη του ΕΜΠ υπολογίζεται ότι η ρύπανση των υπόγειων υδάτων με τοξικές ουσίες, που καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα, εκτείνεται σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από τη χωματερή.
Image Hosted by ImageShack.us
Πέρα από τα παραπάνω περιβαλλοντική όξυνση θα προκληθεί από την τσιμεντοποίηση και των τελευταίων ελεύθερων χώρων ή χώρων πρασίνου που υπάρχουν στην Πόλη. Γιατί για τη διαμόρφωση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής πρωταρχικό ρόλο παίζει η ποιότητα του περιβάλλοντος για την οποία σημαντικό και καθοριστικό ρόλο παίζει το ΠΡΑΣΙΝΟ που εξασφαλίζει καταφυγή και αναψυχή των πολιτών συμβάλλοντας στην ενίσχυση των αισθητικών αξιών και τη σταθεροποίηση του αστικού οικοσυστήματος.
Ενδεικτικά αναφέρονται: η καταπάτηση και το μπάζωμα από ιδιώτες του Έλους της Αγυιάς, η μετατροπή του Camping του ΕΟΤ σε χώρο εναπόθεσης αχρήστων, η παραμέληση του Δημοτικού Φυτωρίου, η σχεδόν ανύπαρκτη προστασία και η επέκταση του Αλσυλλίου, η έλλειψη πιστώσεων για αναδασώσεις και η οικοπεδοποίηση του Παναχαϊκού όρους, η άρνηση της Πολιτείας να χρηματοδοτήσει τις δεσμευμένες από το Δήμο εκτάσεις, η καταστροφή του κήπου του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου, η τσιμεντοποίηση του πάρκου Αγίου Αλεξίου και της παραλιακής ζώνης που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια και που θεωρείται οικοδομήσιμος χώρος, το μικρό ποσοστό πρασίνου στην Πόλη συγκριτικά με εκείνο άλλων Πόλεων (Αθήνα 7%, Θεσσαλονίκη 5%, Πάτρα 2,5%, Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες >25% - Πάτρα: έκταση 25000 στρμ - 19000 στρμ τσιμέντο και άσφαλτος ) κ.α.

Η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού η πρόσφατα εξαγγελθείσα ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και η μετατροπή του Μείλιχου σε χώρο περιπάτου με δενδροφύτευση και χωμάτινα πρανή κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση.

- Επιβάλλεται κάθε προσπάθεια για να έχουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα τις πρέπουσες λύσεις
- Eίναι αναγκαία η έκφραση της αντίθεσής μας και η αντίστασή μας στους θιασώτες του «πολιτισμού του τσιμέντου» της «οικοπεδοποίησης» και της «αδιαφορίας»
- Μοναδική ελπίδα η ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση του πολίτη και των αγωνιστών της γειτονιάς που ζούν καθημερινά τα προβλήματα και αντιμετωπίζουν τις συνέπειές τους.

Labels: