Wednesday, January 11, 2006

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Για τη διαμόρφωση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής πρωταρχικό ρόλο παίζει η ποιότητα του περιβάλλοντος για την οποία σημαντικό και καθοριστικό ρόλο έχει το ΠΡΑΣΙΝΟ. Δηλ. τα διάφορα φυτικά είδη που με διάφορους χρωματισμούς , σχήματα, πυκνότητα, μυρωδιές και ανθοφορία, αποτελούν το σημαντικότερο στοιχείο που έχουν ανάγκη οι πόλεις.Η έννοια ΠΡΑΣΙΝΟ σύμφωνα με έναν ορισμό από διεθνείς συναντήσεις σχετικών επιστημόνων αναφέρεται στον ελεύθερο χώρο ανεξάρτητα από το εμβαδόν του , δομημένο με κριτήρια οικολογικά, λειτουργικά και αισθητικά από τεχνητά και κυρίως φυσικά υλικά ( χώμα, φυτά, βράχια, ξύλο, νερό, χρώματα) συνδεόμενα αρμονικά μεταξύ τους και συντηρούμενα σε ένα σύστημα που δεν συγκρούεται με άλλες λειτουργίες. Εξασφαλίζει καταφυγή και αναψυχή των πολιτών συμβάλλοντας στην ενίσχυση των αισθητικών αξιών και την σταθεροποίηση του αστικού οικοσυστήματος.Πλέον συγκεκριμένα το ΠΡΑΣΙΝΟ είναι το στοιχείο που αλλάζει την εικόνα μιας πόλης και τη διάθεση των κατοίκων. Με τις επιδράσεις του μπορεί αν όχι να λύσει να αμβλύνει τα προβλήματα ρύπανσης που υπάρχουν. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δομής της πόλης. Είναι η ίδια η ζωή.

Η ανάγκη για αλλαγή της ζωής στην πόλη και βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτυσσόμεθα και δρούμε και η ανάπτυξη ενός καλύτερου επίπεδου ζωής μέσα από μια αναβαθμισμένη περιβαλλοντικά «γειτονιά» επιβάλλει την πολιτική μιας ισόρροπης αστικής ανάπτυξης, μιας πολιτικής που θα αξιοποιεί τον περιβάλλοντα χώρο και θα βοηθά στη δημιουργία οργανωμένων χώρων πρασίνου ( φύτευση δένδρων, θάμνων, εγκατάσταση χλοοτάπητα; δημιουργία αλσυλλίων, πάρκων και δενδροστοιχιών κλπ) για να δρουν σαν καταλύτες της ρύπανσης (αισθητική υποβάθμιση, θόρυβος, σκόνη κλπ) και του άγχους και να λειτουργούν σαν χώροι αναψυχής των κατοίκων κάθε ηλικίας.

Υπάρχουν ευθύνες στις εκάστοτε δημοτικές ή άλλες αρχές που- δεν πρόβλεψαν την ύπαρξη χώρων πρασίνου στις πόλεις και σχετικές πιστώσεις για ενδεχόμενες απαλλοτριώσεις- παίρνουν αποφάσεις χωρίς να συμβουλεύονται ειδικούς επιστήμονες (αρχιτέκτονες τοπίου, γεωτεχνικούς, μηχανικούς , περιβαλλοντολόγους κλπ).- πιστεύουν λανθασμένα ότι μπορούν να μειώσουν τους ρύπους από τις πηγές ρύπανσης χωρίς να λάβουν υπ όψιν τους το φυσικό περιβάλλον.-θυσιάζουν αβασάνιστα χώρους πρασίνου για να κατασκευάσουν ακαλαίσθητα κτίρια (στάδια, δημόσια κτίρια κλπ) τα οποία όσο απαραίτητα και αν είναι έχουν άλλη προτεραιότητα.

Αν συνεχίσουν με αυτούς τους σκοπούς θα εκδιώξουν οποιοδήποτε φυσικό στοιχείο και θα κάνουν αφόρητο το αστικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον στο οποίο ο άνθρωπος όπως διαπιστώνουμε κάθε μέρα γίνεται νευρικός και επιθετικός.Απαιτείται νέα οικιστική πολιτική και αλλαγή πολεοδομικού σχεδιασμού .Πρέπει όλοι να κατανοήσουν το μέγεθος της συμβολής του πρασίνου στην ποιότητα ζωής του πολίτη και ότι το πράσινο είναι πολύτιμο κοινωνικό αγαθό για τον σημερινό κάτοικο αλλά και για τις επόμενες γενεές και για τούτο πρέπει να διαφυλαχθεί αλώβητο και ακέραιο.Οι αγωνιστές της γειτονιάς για την προστασία των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου είναι οι ενεργοί πολίτες που δεν θέλουν την ζωή τους και τους χώρους που εργάζονται και κινούνται να γίνονται αγοραία αγαθά, αντικείμενα συναλλαγής, που δεν θέλουν καταπάτηση των χώρων αυτών, να γίνεται παιχνίδι ανταγωνισμού συμφερόντων.Είναι φανερό ότι για τη συντήρηση της ζωής είναι απαραίτητα η υγιεινή τροφή, το καθαρό νερό, ο καθαρός αέρας και οι εντυπώσεις. Ο βασικός κινητήρας για τους ανθρώπους είναι η φύση . Η φύση μας μεταδίδει μέσω των εντυπώσεων την ενέργεια με την οποία ζούμε, κινούμαστε και διαμορφώνουμε το είναι μας.

Περισσότερα εδώ:

https://plus.google.com/collection/Q-fRME

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home