Thursday, April 28, 2005

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΠΑΣΧΑ 2005

INTELLIGIBLE sun of justice and you, glorifying myrtle
do not, I implore you do not forget my country !

Its high mountains eagle-shaped, its volcanos all vines in rows
and its houses the whiter for neighboring near the blue!

My bitter hands circle with the Thunderbolt to the other side of Time
I Summon my old friends with treat and running blood!

INTELLIGIBLE sun of justice and you, glorifying myrtle
do not, I implore you do not forget my country !

AXION ESTI
ODYSSEUS ELYTIS
B. THE PASSION
g. INTELLIGIBLE sun of Justice

Sunday, April 24, 2005

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ακραία φαινόμενα ανεπαρκών δικαστών και εισαγγελέων, που όχι μόνον ανεβαίνουν στην έδρα αλλά και προάγονται, καθώς και κομματικοποιημένων δικαστών που εξαργυρώνουν την αφοσίωσή τους με προαγωγές ή με πολιτικές θέσεις μετά τη συνταξιοδότησή τους, καταγγέλλει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημ. Παξινός σε συνέντευξή του στην «Ε».
. . .
Η εκτελεστική εξουσία προσπαθεί να παρεμβαίνει αμέσως ή εμμέσως στο έργο των δικαστών σε σοβαρές υποθέσεις που έχουν πολιτικό ενδιαφέρον και αυτό είναι πολύ άσχημο. Δημιουργείται μια εξάρτηση επικίνδυνη και έτσι παρατηρείται, εδώ και καιρό, το φαινόμενο κομματικοποίησης μικρής μερίδας δικαστών που κάποια στιγμή εξαργυρώνεται με προώθησή τους είτε στην ιεραρχία του δικαστικού σώματος είτε στην τοποθέτησή τους σε κάποιες επιτροπές με δικαιοδοτικό αλλά και πολιτικό χαρακτήρα ή στην κατάληψη, μετά τη συνταξιοδότησή τους, κάποιας πολιτικής θέσης, που οδηγεί σε αρνητικούς κατ' ανάγκην συνειρμούς. Ετσι όμως αποδυναμώνεται η αξιοπιστία της δικαιοσύνης».
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΣΑ Δημήτρη Παξινού
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 16/10/2004

Τον τελευταίο καιρό ο υπέρτατος θεσμός της δικαιοσύνης βρίσκεται σε κρίση αν δεν διασύρεται.Ανεπαρκείς και παραδόπιστοι δικαστικοί λειτουργοί, η εμπλοκή τους με την πολιτική, με δικηγόρους και άλλους (Γιοσάκης κλπ) αλλά και η επαγγελματική δραστηριότητα αριθμού δικηγόρων συνθέτουν το «ΠΑΖΛ» της κρίσης.

Συμβολή στην κρίση έχει και η κακή Δημόσια Διοίκηση που δεν επιλύει προβλήματα και που η Πολιτεία αντί να τη «χρησιμοποιεί» ως οικονομικό εργαλείο τη χειρίζεται ως μέσον εξυπηρέτησης κομματικών σκοπιμοτήτων.

Παραβάτες «δικαστές» παραπέμπονται και απομακρύνονται. Ο τύπος γράφει για μεταθέσεις μεγάλου αριθμού δικαστών. Όμως φαίνεται η όλη προσπάθεια κάθαρσης να περιορίζεται σε «κατώτερους» δικαστές οι δε μεταθέσεις να δίνουν την εντύπωση της «συλλογικής ευθύνης» η να θυμίζουν «μαζικά αντίποινα». Το αποτέλεσμα θα είναι να διαλυθούν κάποιες οικογένειες.

Απαράδεκτο είναι επίσης, αν αληθεύει, αυτό που γράφηκε ότι λόγω των διαδικασιών «κάθαρσης» πολλοί δικαστές επέβαλαν αυστηρότερες κυρώσεις συγκριτικά με το παρελθόν για ανάλογες παραβάσεις.

Συμβολή στην κρίση έχουν και δικηγόροι. Ο «υπερπληθυσμός» τους, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο πολλών εξ αυτών, η απληστία της αμοιβής, η συμμετοχή τους σε «τηλεοπτικές δίκες» και επίορκοι δικηγόροι, αποτελούν νοσηρές στο χώρο της δικαιοσύνης καταστάσεις.

Μόνο ανεξάρτητη, με ελεγκτικούς εσωτερικούς μηχανισμούς, δικαιοσύνη μπορεί να λειτουργεί αμερόληπτα και χωρίς να είναι «φρουρός» οποιασδήποτε μορφής εξουσίας.

Monday, April 18, 2005

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Φ. Π.) – ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Τα περισσότερα Φ. Π. είναι τοξικά όχι μόνο για τα παράσιτα των καλλιεργειών αλλά και για τον άνθρωπο και γενικά για οργανισμούς μη στόχους επειδή πολλά από αυτά δεν έχουν επιλεκτική δράση. Για μεν τον χρήστη τα προβλήματα δημιουργούνται κύρια από κακή χρήση των Φ. Π. και τη έκθεσή του σε αυτά για δε τον καταναλωτή από ενδεχόμενα, εκτός των προβλεπομένων ορίων, υπολείμματα των Φ. Π. στα τρόφιμα.
Η κακή χρήση των Φ. Π. δημιουργεί και προβλήματα στο περιβάλλον με τη ρύπανση νερών, του αέρα και του εδάφους. Στον άνθρωπο μπορεί να προκληθεί ναυτία, νεοπλασίες, αναπνευστικά προβλήματα, κακό ύπνο και εφιάλτες τη νύχτα που ακολουθεί τον ψεκασμό. Επίσης μπορεί να δράσουν ερεθιστικά στα μάτια και το δέρμα.Αυτοί οι άμεσοι κίνδυνοι είναι γνωστοί ως οξείες επιδράσεις όμως οι περισσότερο επικίνδυνες επιδράσεις των οποίων τα συμπτώματα δεν φαίνονται άμεσα είναι γνωστές ως χρόνιες επιδράσεις. Η ρύπανση του νερού προκαλείται γιατί το νερό της βροχής παρασύρει τα Φ. Π. σε ποτάμια, λίμνες, θάλασσα και υπόγεια νερά η από το ξέπλυμα των χρησιμοποιούμενων ψεκαστικών μέσων. Η ρύπανση αυτή καταστρέφει ψάρια και υδρόβια ζωή αλλά έχει και επιπτώσεις στον άνθρωπο από τη ρύπανση του πόσιμου ύδατος. Και στο έδαφος έχουν εντοπισθεί υπολείμματα, πολλά από τα οποία διασπώνται εύκολα (υδρόλυση, οξείδωση, διάσπαση, εξάτμιση, δράση μικροοργανισμών). Είναι πιθανό τα Φ. Π. η τα προϊόντα αποσύνθεσής τους να έχουν αρνητική επίδραση στους μικροοργανισμούς του εδάφους. Πολλά μυκητοκτόνα (thιram, captan) έχουν τοξική επίδραση στα Rhizobium που συμβιούν με τα ψυχανθή. Επίσης ορισμένα μυκητοκτόνα και απολυμαντικά του εδάφους (βρωμιούχο μεθύλιο. Dazomet κλπ) έχουν επίδραση στις μυκκόριζες που προσφέρουν αφομοιώσιμο φωσφόρο στα φυτά μπορεί να προκαλέσουν θάνατο των διάφορων μυκόρριζων και να δημιουργήσουν τροφικές ανωμαλίες στα φυτά. Αναφέρεται επίσης ότι το ζιζανιοκτόνο LINURON προκαλεί παρεμπόδιση της νιτροποίησης επηρεάζοντας τα νιτροβακτήρια NITROBACTER με πιθανό αποτέλεσμα τη συσσώρευση νιτρωδών αλάτων στο έδαφος.

Για τον παραγωγό – χρήστη Φ. Π. τα προβλήματα προέρχονται
- από την έκθεσή του σε αυτά
- από τις φυσικοχημικές ιδιότητες των Φ. Π. (εκρηκτικό, εύφλεκτο, ταχύτητα εξάτμισης κλπ) - από την παρατεταμένη και κακή χρήση τους είτε από άγνοια είτε γιατί υποβαθμίζει τη σοβαρότητα του κινδύνου περισσότερα συγκεκριμένα:- δεν λαμβάνει μέτρα προστασίας, αυτοσχεδιάζει, υποκινείται από το γείτονα παραγωγό και δεν ακολουθεί τις οδηγίες χρήσης.

Μέτρα προστασίας της υγείας του καταναλωτή

- διαρκής έλεγχο ενδεχόμενης ύπαρξης υπολειμμάτων Φ. Π. εκτός των προβλεπομένων ορίων.
- ανάπτυξη δραστικών ουσιών με εκλεκτική δράση που χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρές δόσεις
.- μείωση του ψεκαστικού υγρού
- χρησιμοποίηση ρυθμιστών ανάπτυξης εντόμων, μικροβιακών σκευασμάτων, παρασιτοειδών και αρπακτικών εντόμων και ακάρεων και νέων τεχνικών φυτοπροστασίας (ηλιοαπολύμανση, εφαρμογές φερομόνης κλπ).
- απαγόρευση εισαγωγής Φ. Π. με χρόνιες επιδράσεις στον άνθρωπο και περιορισμό στη χρήση σκευασμάτων με οξεία τοξικότητα.

Τι πρέπει να κάνει ο ίδιος ο καταναλωτής
- να αποφλοιώνει και να πλένει καλά τα φρούτα και τα λαχανικά που αγοράζει
- να καταναλώνει ποικίλα είδη
- να αποφεύγει τα εισαγόμενα προϊόντα και ιδιαίτερα εκείνα των τρίτων χωρών

Για αποφυγή προβλημάτων ρύπανσης στο περιβάλλον

- επιδιώκεται η αριστοποίηση της βιολογικής δράσης της δραστικής ουσίας ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα με τη μικρότερη δυνατή δόση
- να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε η συσκευασία να περιορίζει (εναιώρημα σε νερό όχι γαλακτοποιήσιμα σκευάσματα) κατά το δυνατό τη διαφυγή δραστικών ουσιών στο περιβάλλον έξω από το στόχο
- χρήση Φ. Π. μόνο για παραγωγικούς σκοπούς και όχι σε δρόμους πάρκα και μέρη που παίζουν παιδιά.
- διαρκής έλεγχος των στοιχείων του περιβάλλοντος (νερό, έδαφος, αέρας) για διαπίστωση ρύπανσης

Labels:

Sunday, April 10, 2005

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΟΝΟ

ΜΟΝΟ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΙΣΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

ΜΟΝΟ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

ΜΟΝΟ ΟΠΟΥ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕΒΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΑΡΚΗ ΤΡΟΦΗ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ.

ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΖΩΗ

"Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ"
ΕΣΚ - ΙΣΤΑΜΕ

Labels: